Projekt stworzenia profili na portalach społecznościowych, przygotowanie kolonii m. in. dla polskich dzieci z Ukrainy oraz zmiana sposobu oznakowania wolontariuszy – to część tematów, które podjęli liderzy parafialnych wolontariuszy Caritas.

 

Ewangelia nie zostaje tylko na papierze. Ewangelia musi być na naszych rękach w naszych czynach – zaznaczył ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor wrocławskiej Caritas w homilii podczas Eucharystii rozpoczynającej zjazd Liderów Parafialnych Zespołów. Wspólna modlitwa jest tym co powinno rozpoczynać każde dzieło- napominał kaznodzieja.

Biletyn Zjazdu Lideró PZC