Święci: Faustyna, Jadwiga oraz patron roku, Albert Chmielowski, towarzyszyli w swoich relikwiach modlitwie wolontariuszy z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Oni wskazują trzy wymiary życia chrześcijańskiego – podkreślił wprowadzając w liturgię Paweł Trawa, rzecznik, wrocławskiej Caritas. Pierwszy jest oczywisty. Wpatrywanie się w ich życie, ich wybory i ich posługę miłosierdzia bezpośrednią i konkretną inspiracją w dziełach pomagania. Drugi to ich orędownictwo w sprawach naszych podopiecznych, naszych działań i naszych problemów. – Oni te problemy, te tematy podejmowali za życia, można powiedzieć, że mają doświadczenie w ich rozwiązywaniu, zatem korzystajmy z tej pomocy – zachęcał rzecznik. Trzeci wymiar to konkretne wzory  w naśladowaniu Chrystusa – Oni nie robili nic nowego, oni po prostu czytali Ewangelię i ją stosowali w swoim życiu. Zostali powołani tak jak my, ze swoją słabością, swoim życiem, swoją grzesznością, bo dzięki temu mogli być najbliżej tych, którym pomagali, bo stali się tacy jak oni, tak jak Chrystus, który stał się taki jak my, żeby nam pomóc. Pomógł przez śmierć i zmartwychwstanie.

Eucharystię celebrował ks. Andrzej Bartos, dyrektor Domu Księży Emerytów. Rozpoczynając zwrócił uwagę na słowa papieża Franciszka z adhortacji „Evangelii gaudium” o potrzebie „włączenia społecznego ubogich”. Do tekstu adhortacji wracał wielokrotnie zachęcając wolontariuszy do zgłębienia jej treści jako konkretnego drogowskazu w posłudze Caritas. Z mocą podkreślił: – jesteście powołani, jesteście wybrani prze samego Chrystusa. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę szukania rozwiązań, które będą wprowadzały „dobrobyt bez wyłączenia żadnego dobra”. To kolejny zwrot z „Evangelii gaudium”. Homilię zakończył myślą św. Tomasza z Akwinu, aby pracę wolontariusza cechowało „uważanie skierowane na drugiego człowieka”.

„Doświadczenie Jubileuszu odciska w nas słowa apostoła Piotra: <<wy, którzyście kiedyś nie dostąpili miłosierdzia, […] teraz doznaliście owego miłosierdzia” (1 P 2,10). Nie zachowujemy zazdrośnie dla siebie tego, co otrzymaliśmy; potrafimy się tym dzielić z cierpiącymi braćmi, aby podtrzymywała ich moc miłosierdzia Ojca.>> – tymi słowami Ojca Świętego Franciszka rozpoczęła się druga część spotkania wolontariuszy. Pierwszy Światowy Dzień Ubogiego nie jest okazją do jakiegoś świętowania, lecz wezwaniem do konkretnej pracy.

Wolontariusze zostali zachęceni do:

 • Wsparcia akcji „Szlachetna Paczka”
 • Jeszcze szerszego rozpropagowania akcji „Rozpal ciepło Bożego Narodzenia w Domach osób poszkodowanych przez nawałnice”. Udało nam się już przekroczyć 40 tys. zł ofiarowanych przez dobrodziejów z naszej diecezji, dzięki czemu będziemy mogli zakupić 100 ton węgla.
 • Przedstawiony został harmonogram działań wrocławskiej Caritas
  • 29 i 30 listopada potrzebne będzie wsparcie przy składaniu świątecznych pudeł kartonowych
  • 30 listopada i 1 grudnia potrzebne będą sprawne ręce do pakowania żywności w te kartony
  • 8, 9 grudnia to dni zbiórki żywności; Parafialne Zespoły, które nie prowadzą zbiórki w swoich sklepach zachęcamy do udziału w zbiórce centrali wrocławskiej Caritas; zgłoszenia Robert Jadwiszczak: tel. 662 217 292, rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl
  • 21, 22 grudnia przygotowanie paczek dla ubogich, potrzebne sprawne ręce do pracy przy noszeniu paczek i przygotowaniu miejsc
  • 24 grudnia, Wrocławska wigilia:
   • Potrzeba mężczyzn do pracy przy rozkładaniu namiotów i ławek od 6.00 do 9.00 na pl. Solnym, oraz do sprzątania po Wigilii o 12.00.
   • Przygotowujemy akcję „Upiecz dobro”, przynosimy słodkie wypieki na plac Solny
  • 6 stycznia, Orszak Trzech Króli, w tym roku podczas orszaku odbędzie się zbiórka publiczna na remont jadłodajni Caritas, prosimy o mocne zaangażowanie Zespołów w barwach Caritas. Szczegóły wkrótce.

 

Działalność wolontariuszy ma znaczenie zbawcze nie tylko dla nich samych. Członowe Zespołów Caritas przez swoje zaangażowanie pozwalają dotknąć świętości swoim rodzinom, które też w tych dziełach za ich pośrednictwem uczestniczą, wtedy, kiedy podejmują w ich zastępstwie np. domowe obowiązki. To działanie ma też wielkie znaczenie dla parafian, których darami wolontariusze dysponują. Oni nie  mogą, nie potrafią, nie mają możliwości bezpośredniego dotarcia. Zaufanie społeczne, którym obecnie cieszy się Caritas, oscylujące między 80 -85 %, jest budowane przez lata ej ciężką pracy, transparentnością działań i poświęceniem w służbie.

Na spotkanie została zaproszona Anna Józefiak – Materna, Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Jej wystąpienie wzbudziło żywe zainteresowanie  wśród wolontariuszy, którzy pytali o szczegóły działalności Ośrodków Pomocy Społecznej i warunków udzielania pomocy. – Urzędnik może działać tylko w granicach udzielonych mu uprawnień. Dzięki czemu może często zadziałać bardzo szybko, ale czasami podjęte przez niego działania muszą przejść przez wiele instancji np. sądowych zanim zapadnie decyzja o ich wykonaniu. Anna Józefiak – Materna zachęciła Zespoły do zacieśnienia współpracy z terenowymi oddziałami MOPS i do zorganizowania spotkań już w samych Parafiach, tak aby wymienić się wiedzą i poszerzyć swoje umiejętności.

Po  wystąpieniu Dyrektor wrocławskiego MOPS – u był czas na indywidualne z nią rozmowy i wyjaśnienie często bardzo szczegółowych tematów dotyczących współpracy.

Przygotowana prezentacja oraz informator Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu można pobrać tutaj:

Informator MOPS 2017

Prezentacja MOPS