Z radością witamy wśród pracowników Biura Caritas Archidiecezji wrocławskiej S. Marię Rzeżacz ze Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa. Zastąpiła ona siostrę Agnieszkę Przytarską ze Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, która zajmowała się m. in. Wyjazdową Aktywizacją Seniorów, Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom, Wielkanocnym Dziełem Caritas, Jałmużną Wielkopostną, programem stypendialnym „Skrzydła”.

Kontakt telefoniczny związany z wyżej wymienionym akcjami pozostaje bez zmian: 664-456-585. Odbierane są również mejle wysyłane na dotychczasowy adres siostry Agnieszki Przytarskiej.