W Domu św. Józefa w Małkowicach 3 marca br. bp Jacek Kiciński poświęcił dwa nowe busy, specjalistyczny wózek dla osoby niepełnosprawnej oraz zmodernizowaną salę do rehabilitacji indywidualnej. – To wysokiej kasy sprzęt, który pozwala nam poszerzyć zakres pomocy dla osób chorych i dotkniętych niepełnosprawnościami z radością podkreślił ks.  Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Sprzęt jest potrzeby jako uzupełnienie istniejącej już infrastruktury dla osób chorych i niepełnosprawnych. Poszerzanie zakresu świadczonej pomocy oraz specjalizacja w pewnych obszarach wymaga nowych inwestycji i pozyskiwania od naszych partnerów i instytucji dofinasowania zakupów nowego, nowoczesnego sprzętu. Wrocławski Gość Niedzielny przygotował obfitą i bardzo ciekawą relację z tego wydarzenia:

http://wroclaw.gosc.pl/doc/3728488.Z-szacunku-do-czlowieka

Tekst: Agata Combik/ Wrocławski Gość Niedzielny

Busy są przeznaczone dla dwóch Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas.

– Zakup pojazdów sfinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że jest to strzał w dziesiątkę – mówił Marcin Sokołowski, dyrektor Oddziału Dolnośląskiego PFRON.

– Samochód posłuży nam do dowożenia uczestników WTZ na terapię zajęciową. Spośród 67 uczestników warsztatów dowozimy 40 osób z 17 miejscowości powiatu oleśnickiego – mówi Krzysztof Gawroński, kierownik Ośrodka Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach. – Bez odpowiedniego środka transportu osoby z niepełnosprawnością nie mogłyby dotrzeć na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Alternatywa? Pozostanie w domu.

Gawroński przyznaje, że WTZ to nie tylko praktyczne umiejętności, ale przywracanie człowiekowi godności, zapewnienie kontaktów społecznych, aktywizacja zawodowa, szansa na udział w życiu kulturalnym.

– W Dobroszycach mamy 14 pracowni, m.in. ogrodniczo-rękodzielniczą, stolarską, komputerową, muzykoterapii, gospodarstwa domowego czy hortiterapii – wyjaśnia Gawroński.

– W każdej z nich powstają cuda – sercem wytwarzane. Prezentujemy te prace przy różnych okazjach, sprzedajemy je, pozyskując fundusze na różne wydarzenia związane z integracją społeczną (wycieczki, wizyty w kinie, itd.). Nasi podopieczni to osoby niepełnosprawne intelektualnie, a czasem ruchowo i intelektualnie. Podziwiam je za siłę, radość, zdolność do obdarzania innych – powiedział kierownik OTZ w Dobroszycach..

– Nasz warsztat ma sześć pracowni – mówi Marcin Seretny, kierownik WTZ w Małkowicach. – W pracowni rękodzieła i plastycznej powstają przeróżne dzieła – malowane, tkane, z wykorzystaniem szyszek, techniki filcowania na sucho… W pracowni gospodarstwa domowego uczymy obsługi sprzętu AGD, przygotowywania prostych posiłków; w dydaktyczno-komputerowej część osób uczy się pisać CV, obsługiwać portale społecznościowe, pisać maile… Dla wielu sukcesem będzie już uruchomienie komputera i konkretnego programu. Jest jeszcze pracownia modelarsko-ogrodnicza, korzystamy z sadu, ogródków warzywnych…

Specjalny wózek trafi do Dobroszyc. – Przeznaczony jest dla uczennicy naszego ośrodka z niepełnosprawnością w stopniu głębokim, która przebywa na oddziale rewalidacyjno-wychowawczym – wyjaśnia Małgorzata Jesionek, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dobroszycach. – Uczą się u nas, a także mieszkają w internacie, dzieci od 7 do 24 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Pochodzą z terenu prawie całej Polski.

Nowo otwarty gabinet w Małkowicach wyposażony jest m.in. w aparat do elektroterapii, aparat do mechanicznego masażu pneumatycznego, aparat do masażu wibracyjnego, tzw. falę uderzeniową, laser wysokoenergetyczny. Znalazł się tu także stół rehabilitacyjny i drabinka gimnastyczna. Koszt całości wyposażenia gabinetu to 64 226, 00zł.

Bp Jacek, zwracając się do przedstawicieli różnych środowisk obecnych na uroczystości, podkreślił, że dobro czynione na rzecz osób cierpiących ma wielką moc jednoczenia.

Zebrani mogli zobaczyć niektóre z barwnych dzieł powstających w WTZ. Tworzone są nieustannie w wielu caritasowskich ośrodkach. Ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor archidiecezjalnej Caritas, wyjaśnia, że największe placówki Caritas poza Wrocławiem znajdują się w Malczycach, Dobroszycach, Małkowicach i Henrykowie.

Caritas otacza także opieką osoby chore pozostające w domach – również poprzez Hospicjum Domowe.