Góra, miejscowość o średniowiecznej metryce z monumentalną świątynią gotycka i bardzo zaangażowanym Parafialnym Zespołem Caritas, gościła 12 marca br. Dominica Cariatis – Niedzielę Caritas.

 

W parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, na zaproszenie księdza proboszcza i parafian, Dominica Caritatis – Niedziela Caritas. Przed każdą Eucharystią do wiernych została skierowana katecheza o działalności Caritas i uczynkach pokutnych w Wielkim Poście. Podczas homilii ks. Dariusz Amrogowicz wskazywał na istotne elementy w chrześcijańskiej ascezie, które wiążą się z gotowością do wyruszenia w drogę, gotowością do wejścia na górę i po trudach spotkania się z samym Chrystusem. Dlatego też mocno wybrzmiały słowa o podjęciu zaangażowania w wolontariat, skierowane zarówno do młodych, którzy wspierają organizacje zbiórek żywności, jak i do starszych, którzy mogą włączyć się w Parafialny Zespół Caritas.

Specjalny przebieg miała katecheza dla rodziców i dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej. Każde dziecko otrzymało folder z informacjami o codziennej działalności Caritas, które zaniosło do swojego domu.

Takie spotkanie to też okazja do wymiany doświadczeń i odświeżenia relacji między Caritas Archidiecezjalną a Parafialnym Zespołem. Chodź Zespół z Parafii św. Katarzyny nie jest liczny to jedna działa bardzo prężnie. Organizują zajęcia na świetlicy, wysyłają dzieci na kolonie, przeprowadzają zbiórki żywności i rozprowadzają świece Caritas. Oczywiście z wielką chęcią przyjęli by nowych członków, którzy wsparli by ich w podejmowanych inicjatywach.

Całej Parafii, Księdzu Proboszczowi, Księżom wikarym i wszystkim Parafianom składamy serdeczne podziękowanie za życzliwość, gościnę i tak chętne wsłuchiwanie się treść katechez i homilii

.