Zima to szczególnie trudny czas dla osób bezdomnych. Nie bądź obojętny i wskaż najuboższym miejsce, w którym otrzyma konkretną pomoc.

 

clothes-fashion-hat-5108_400.

 

Pomoc Caritas Archidiecezji Wrocławskiej:

Łaźnia i magazyn odzieży:

50-328 Wrocław ul. Katedralna 7, tel. (0-71) 327-13-16

Jadłodajnia:

50-234 Wrocław ul. Słowiańska 17, tel. (0-71) 372-19-86

 

Pozostałe:

Schroniska i noclegownie:

Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi, (Stowarzyszenie Pomocy „AKSON” ), 51-210 Wrocław ul. Gen. Bora-Komorowskiego 31, tel. (0-71) 352-94-03, Kierownik: Ryszard Zieliński

Dom Socjalny dla mężczyzn 50-225 Wrocław ul. Reymonta 10, tel. (0-71) 329-08-06, Kierownik: Erazm Humienny

Schronisko dla kobiet i matek z dziećmi, 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 9, tel. (0-71) 355-44-66, Kierownik: Małgorzata Wróblewska

Noclegownia dla bezdomnych kobiet, 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 9, tel. (0-71) 355-44-66, Kierownik: Łucja Dobrowolska

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn, 50-514 Wrocław ul. Bogedaina 5, tel. (0-71) 336-70-07, bezpłatna infolinia: 0 800 292 137, Kierownik: Dariusz Dobrowolski

Ogrzewalnia, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Gajowickiej 62

Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn (otwarta 18.00-8.00), 50-442 Wrocław ul. Małachowskiego 15, tel. (0-71) 717-34-25, Kierownik: Maciej Gudra

Schronisko im. Brata Alberta Szczodre, ul. Trzebnicka 28, 55-090 Długołęka, tel. (0-71) 399-86-12, Kierownik: Tadeusz Kirejczyk

 

Ośrodki, w których dostępna jest  pomoc dla osób bezdomnych:

Stowarzyszenie Osób Bezdomnych „Nadzieja”, 51-142 Wrocław ul. Gąsiorowskiego 14, tel. (0-71) 392-59-12, Kierownik: Grażyna Jańczyk

Stowarzyszenie Bractwa Więziennego, 50-302 Wrocław ul. Jedności Narodowej 187a, tel. (0-71) 321-06-03, tel. kom. 502-345-141, Kierownik: Jarosław Szymański

„Dom Ciepła” dla osób żyjących z wirusem HIV i AIDS, 50-225 Wrocław ul. Reymonta 8, tel. (0-71) 329-10-39, Kierownik: Katarzyna Dębska-Jędrzejczak

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym oraz Niepełnosprawnym „Pierwszy Krok”, 50-446 Wrocław ul. Pułaskiego 26 of., tel. (0-71) 342-00-68, Kierownik: Grażyna Drobik

 

Jadłodajnie

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej,  Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej, 50-234 Wrocław ul. Słowiańska 17, tel. (0-71) 372-19-86

Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów, 51-349 Wrocław Al. Kasprowicza 26, tel. (0-71) 327-35-93

Parafia Św. Elżbiety, 53-439 Wrocław ul. Grabiszyńska 103, tel. (0-71) 783-37-91

Fundacja Sancta Familia, 51-681 Wrocław ul. Monte Cassino 64, tel. (0-71) 348-32-30

Zgromadzenie Sióstr Św. Jadwigi, 50-351 Wrocław ul. Sępa-Szarzyńskiego 29, tel. (0-71) 322-34-61

 

Odzież:

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, 50-328 Wrocław ul. Katedralna 7, tel. (0-71) 327-13-16

Polski Czerwony Krzyż, 50-368 Wrocław ul. Bujwida 34, tel. (0-71) 328-02-54

Polski Komitet Pomocy Społecznej, 50-208 Wrocław, ul. Dubois 11/13, tel. (0-71) 328-70-73
– odzież wydawana jest w środy w godz. 10.00-14.00
– porady prawne w czwartek 10.00-14.00

 

Łaźnia:

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, 50-328 Wrocław ul. Katedralna 7, tel. (0-71) 327-13-16

50-422 Wrocław ul. Małachowskiego 15, tel. (0-71) 717-34-25, Kierownik: Maciej Gudra

Pomoc socjalna:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców, 53-643 Wrocław
ul. Zachodnia 3, pok. 1-8, tel. (0-71) 78-23-584