O doświadczaniu spełnienia się w pracy, ale też o trudnościach działania w szkole rozmawiali nauczyciele – opiekunowie Szkolnych Kół Caritas z Archidiecezji Wrocławskiej na spotkaniu 20 października br.. W dobrej atmosferze zostały zaplanowane wspólne działania oraz wymieniono się pomysłami.

Początkiem Spotkania Opiekunów była  Eucharystia w kaplicy św. Jadwigi Śląskiej w siedzibie Caritas. Dyrektor, ks. Dariusz Amrogowicz w swojej homilii nawiązując do Ewangelii i słów Jezusa „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął” zachęcał zgromadzonych Opiekunów SKC, do rozpalenia w sobie wiary, przypominając fundamentalną prawdę o tym, że nasze szczęście jest w niebie i ono jest naszym celem. Nasze życie tutaj na ziemi, jest tylko drogą, etapem w drodze do nieba i do prawdziwego szczęścia, zaś wszelkie cierpienia, przeciwności i trudności, które nas tutaj spotykają są bardzo nam potrzebne, byśmy się tutaj wygodnie nie zatrzymali, lecz stanęli po stronie Jezusa i Ewangelii, nawet wtedy gdyby miało to spowodować rozłam i rozdwojenie w naszych domach, szkołach, zakładach pracy.

Druga cześć spotkania miała charakter dyskusji i zaplanowania działań na cały rok szkolny. Opiekunowie SKC zostali poinformowani o planowanych przedsięwzięciach takich jak:

  • 29.04.2017 – XII Ogólnopolska pielgrzymka wolontariuszy Caritas do Krakowa – Łągiewnik;
  • 2 – 10.08. 2017 – XXXVII Wrocławska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę;
  • październik 2017 – Piesza Pielgrzymka Wrocławska do Trzebnicy do grobu św. Jadwigi;
  • Akcje mikołajkowe;
  • Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016;

_dsc8145_400_01

W formie dyskusji podjęte zostały kwestie formacji oraz aktywizacji dzieci i młodzieży SKC. Czas pielgrzymowania jest zawsze dobrym czasem dla tworzenia wspólnoty oraz formacji jej członków. Nowością była informacjia, w której padła propozycja pieszego pielgrzymowania młodych wolontariuszy na Jasną Górę w przyszłym roku, pod opieką nowego asystenta Caritas Archidiecezji Wrocławskiej ks. Zbigniewa Topolnickiego powołanego dla wolontariatu wrocławskiej Caritas.

Drugą sprawą która poruszyła zebranych uczestników, było wstępne ustalenie rekolekcji, które zostaną zaplanowane na wiosnę przyszłego roku w Sulistrowiczkach.

Nie zabrakło kilku słów podsumowania wydarzeń które już się odbyły, tzn. szkolenia dla opiekunów z czerwca br., w zakresie Podręcznika dla Opiekunów SKC oraz obchodów Dni Kromki Chleba Caritas, które odbyły się w ubiegłym miesiącu, w trakcie których młodzi wolontariusze mogli odwiedzić Narodowe Forum Muzyki i wysłuchać próby koncertu wykonywanego przez ponad 150 dzieci z całego świata.

 

spotkanie_opiekunw_skc_2_400

 

Opiekunowie podzieli się także swoimi sukcesami oraz trudnościami wynikającymi z pracy na polu krzewienia idei Caritas, czy w ogóle wiary katolickiej w swoim środowisku. W celu pomocy na tym polu, pracownicy biura oferują swoją pomoc poprzez zorganizowanie i przeprowadzenia spotkań na terenie szkół, celem prezentacji działań wrocławskiej Caritas, a tym samym dzieł miłosierdzia w jakie wrocławski Kościół się angażuje.

 

 

spotkanie_opiekunw_skc_3_400

 

 

Dyrektor wraz z pracownikami Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, wyraża wdzięczność dyrekcjom szkół oraz nauczycielom zaangażowanym w działania Szkolnych Kół Caritas, jednocześnie zwracając się do środowisk pedagogicznych innych placówek, gdzie ta forma wolontariatu nie funkcjonuje, aby wraz z nami podjąć się trudu utworzenia i prowadzenia Szkolnego Koła Caritas.