W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Niedziela Caritas odbyła się w Oleśnicy w parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia. To druga parafia naszej archidiecezji, która gościła u siebie Dominica Caritatis.

niedziela_caritas_2_400

Dominica Caritatis – Niedziela Caritas to inicjatywa zainspirowana nauczaniem papieża Franciszka i trwającym Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia – podkreśla ks. Dariusz Amrogowicz, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

niedziela_caritas_1_400

Przyjazd księdza dyrektora wraz z pracownikami Caritas poprzedziła prezentacja plenerowej wystawy oraz krótki komunikat o nadchodzącym wydarzeniu w parafii. Dominica Caritatis w Oleśnicy wpisała się treścią w obchodzoną Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Katechezy połączone z multimedialną prezentacją i homilia o naszym wspólnym dziele ukazywały apostolskie zaangażowanie wrocławskiego Kościoła  w XXI wieku. Przed każdą Eucharystią prezentowane było krótkie wprowadzenie do liturgii połączone z przekazaniem informacji o wybranych dziełach i akcjach Caritas. Główną myślą takiej katechezy było ukazanie wiernym ich wkładu i zaangażowania na rzecz ubogich, chorych i potrzebujących. – Kiedy mówimy, że coś robimy, że komuś pomagamy, to znaczy że również zebrani w tej świątyni, każdy z nas działa i wspiera najsłabszych i potrzebujących opieki – podkreślali pracownicy Caritas. Niosąc pomoc chorym, ubogim i słabym występujemy w imieniu całej archidiecezjalnej wspólnoty, na czele z metropolitą wrocławskim Arcybiskupem Józefem Kupnym. Dlatego tak istotne jest, aby każdy wierny wiedział w jaki sposób wrocławski Kościół realizuje uczynki i posługi wobec osób najbardziej potrzebujących.

niedziela_caritas_400_01

Akcja Dominica Caritatis będzie kontynuowana w parafiach Archidiecezji Wrocławskiej. Następne edycje odbędą się we Wrocławiu na Nowym Dworze, w Namysłowie i w Oławie.

niedziela_caritas_3_400