Mroźne noce i dnie sprawiają, że potrzeba niesienia pomocy osobom w kryzysie bezdomności staje się szczególnie paląca. Bezdomni, pozbawieni stałego schronienia, zmagają się z trudnościami, które w czasie zimy stają się jeszcze bardziej dotkliwe. Warto w tym kontekście przyjrzeć się inspirującej inicjatywie „Plecak to mój dom” prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Akcja zbierania plecaków zrodziła się naturalnie w trakcie działalności Caritas, zwłaszcza w łaźni, gdzie ubodzy i bezdomni przychodzą, by się umyć i ubrać. Często proszą również o plecak. Plecak to nie tylko praktyczne narzędzie, ale również element budujący poczucie godności. Plecak stanowi nie tylko praktyczne wsparcie, ale to też symbol szansy na nowy początek.

Ważne jest również, aby nie tylko przynosić puste plecaki, ale również wypełnione odzieżą męską, kosmetykami, czapkami, szalikami, kurtkami, zwłaszcza męskimi skarpetkami i butami. Wspólnie możemy sprawić, że akcja “Plecak to mój dom” stanie się znakiem solidarności i troski o tych, którzy w trudnych warunkach zimy potrzebują wsparcia.

Jak możemy wesprzeć tę akcję?

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przyjmuje plecaki na ul. Katedralną 7 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.
Można też je do nas wysłać na adres ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław
Plecaki mogą być różne – turystyczne, firmowe, szkolne – ważne, aby były w dobrym stanie.

Każdy z nas może włączyć się w tę inicjatywę, przynosząc swoje wsparcie i pomagając tym, którzy potrzebują. Akcja “Plecak to mój dom” to piękny sposób na wspólne niesienie pomocy i tworzenie lepszego świata dla wszystkich.

Bezdomne osoby często mają ograniczony dostęp do podstawowych udogodnień, takich jak prysznice czy miejsca do umycia. Łaźnie dla bezdomnych zapewniają im możliwość zachowania podstawowej higieny, co ma znaczący wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Możliwość wzięcia prysznica i zmiany ubrania może znacząco poprawić samopoczucie bezdomnych. Daje im to również poczucie godności i szacunku, co jest istotne dla utrzymania zdrowego stanu psychicznego.

Łaźnie często stają się miejscem, gdzie bezdomni mogą nawiązywać relacje społeczne, wymieniać doświadczenia i otrzymywać wsparcie od pracowników czy wolontariuszy caritas. To może pomóc w przełamywaniu izolacji społecznej.

Odzież, to jest to jedna z podstawowych potrzeb codziennego życia. Wiele osób bezdomnych ma ograniczony dostęp do czystej odzieży, a przyniesienie plecaków z odzieżą do łaźni dla bezdomnych pomaga w zaspokojeniu tej potrzeby. Prosimy również o ubrania używane, ale w dobrym stanie, które mogą zapewnić ciepło i ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Wsparcie w postaci dostarczania odzieży może być równie istotne jak zapewnianie miejsc do kąpieli czy jedzenia.

Jeśli widzicie lub znacie osobę, która może potrzebować pomocy – np. śpi na dworze, na terenie ogródków działkowych, w pustostanie, w wiacie – nie wahajcie się: zapytajcie czy nie potrzebuje pomocy, zadzwońcie po pomoc Straży Miejskiej, Policji lub do MOPS. Możecie w ten sposób uratować komuś życie.
☎️Numer alarmowy do Straży Miejskiej: 986,
☎️SMS oraz MMS do Straży Miejskiej (całodobowo) dla osób z dysfunkcjami słuchu: 723 986 112
☎️Bezpłatna infolinia dla osób w kryzysie bezdomności 0 800 292 137
Poniżej znajdziecie listę miejsc pomocowych, a w komentarzach dodatkowe informacje ⤵️
Schroniska, ośrodki wsparcia i noclegownie
👉 Dom Socjalny dla Mężczyzn – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom”, ul. Obornicka 58A, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 90 806
👉 Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, 51-168 Wrocław ul. Sołtysowicka 21F, tel. 71 35 54 466
👉 Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Bogedaina 5, 50-514 Wrocław, tel. 71 33 67 007,
👉 Noclegownia im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn – prowadzona przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Małachowskiego 15, 50-084 Wrocław, tel. 71 71 73 425
👉 Schronisko im. Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Mężczyzn w Szczodrem – prowadzone przez TPBA Koło Wrocławskie, ul. Trzebnicka 28, 55-090 Długołęka, tel. 71 39 98 612
👉 Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie prowadzony przez Stowarzyszenie „Nadzieja”, ul. Pieszycka 32, 50-537 Wrocław, tel. 71 39 25 912
👉 Dom Ciepła – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Plus Minus”, ul. Reymonta 8, 50-225 Wrocław, tel. 71 32 91 039,
👉 Ośrodek wsparcia dla osób w kryzysie- prowadzony przez Stowarzyszenie „Pierwszy Krok” ul. Jedności Narodowej 187a, 54-310 Wrocław, tel. 71 34 20 068,
👉 Centrum Wsparcia – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Kard. S. Wyszyńskiego, ul. Lelewela 23/2, ul. Prosta 46/7, Wrocław, tel. 71 34 12 897
👉 Dom dla kobiet – ośrodek wsparcia prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Gliniana 28/30, 50-525 Wrocław, tel. 71 36 71 415
👉 Dom dla Matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – ośrodek wparcia prowadzony przez Stowarzyszenie „Misja Dworcowa”, ul. Pomorska 16b, 50-217 Wrocław, tel.71 32 10 550
👉 Dom Integracji – ośrodek wsparcia prowadzony przez Fundację „Homo Sacer”, ul. Kilińskiego 36/5, 50-264 Wrocław, tel. 531 261 278
👉 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy- prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy „Akson”, ul. Bora-Komorowskiego 31, 51-210 Wrocław, tel. 71 73 60 682
👉 Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności, ul. Gajowicka 62 we Wrocławiu,tel. 530 712 650. Ogrzewalnia jest czynna w okresie jesienno-zimowym.
👉 Ośrodek Interwencji Kryzysowej (dla rodzin z doświadczeniem przemocy), ul. Rydgiera 43A, tel. 71 79 64 085 – całodobowy
O przyjęciu do placówki decyduje opiekun dyżurujący/kierownik w placówce
Jadłodajnie
👉 Caritas Centrum Socjalne Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Słowiańska 17, 50-234 Wrocław, tel. 71 37 21 986
👉 Jadłodajnia przy Klasztorze Franciszkanów, Al. Kasprowicza 26, 51-349 Wrocław, tel. 71 32 735 93
👉 Fundacja „Sancta Familia”, ul. Monte Cassino 64,51-681 Wrocław, tel. 71 34 83 230
👉 Fundacja Weźpomóż.pl ul. Poznańska 48 (teren dawnej jednostki wojskowej) – podstawowe pakiety żywnościowe w formie paczki oraz odzież.
Odzież
👉 Polski Czerwony Krzyż, ul. Bujwida 34, 50-368 Wrocław, tel. 71 32 80 254
👉 Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Dubois 11/13, 50-208 Wrocław, tel. 71 32 87 073
odzież wydawana jest we wtorki w godz. 10.00-14.00
porady prawne udzielane są w czwartki w godz. 10.00-14.00
Łaźnie
👉 ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław, tel. 71 32 71 316. Łaźnia jest czynna w poniedziałek, środę i piątek w godzinach 6.00-14.00 (łaźnia damsko-męska).
👉 ul. Małachowskiego 15, 50-422 Wrocław, tel. 71 71 73 425. Łaźnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00 (łaźnia męska).