Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach to szkoła szczególna, wyjątkowa, niepowtarzalna (…) Jest to szkoła Teologii Miłości.” – mówił ks. Dariusz Amrogowicz w homilii na inaugurację nowego roku szkolnego. Tegoroczną naukę rozpoczęło aż 21 nowych uczniów.

Nowy rok pracy w Szkole Miłości rozpoczęty. Ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, przewodniczył Mszy Św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dobroszycach i Sycowie. W placówce uczyć się będzie 86 uczniów, w tym aż 21 nowych osób. 74 dzieci i młodzieży zamieszka w internacie Ośrodka. Na czas nauki będzie to prawdziwie ich drugi dom.

W homilii ks. Dariusz Amrogowicz przypominał wszystkim nauczycielom, wychowawcom i całemu zespołowi Ośrodka: “Nie zawsze jest łatwo, ale zdajemy sobie sprawę, że nasze działania nie wynikają z pobudek czysto ludzkich, ale mają większą wartość” – przypominał. – Ta szkoła jest szczególna, wyjątkowa, niepowtarzalna. W tej szkole nie stawia się stopni za wyniki i osiągnięcia. W tej szkole nie ma wizji zdobycia wielkich stanowisk, wielkiej kariery. W tej szkole wszyscy uczymy się miłości. Jest to szkoła Teologii Miłości. – podkreślił z mocą ks. Dariusz.

Człowiek żyje po to, żeby miłość ofiarować i miłość przyjmować. Jeśli żyjemy tylko dla tego świata, to będzie nam ciągle brakować, brakować pieniędzy, sławy i ubrań. – wyliczał ksiądz dyrektor. W tej szkole wszyscy mają się zdobywać zupełnie inne umiejętności: miłowania, przebaczania, dobroci, cierpliwości i to jest istota celu do osiągnięcia w tym miejscu – zaznaczył ksiądz Amrogowicz.

W darach ołtarza uczniowie nieśli m.in. swoje tornistry i szkolne przybory, symbolicznie zawierzając całoroczną pracę i naukę Panu Bogu.

Po modlitwie w auli ośrodka Pani Dyrektor pasowała troje pierwszoklasistów na uczniów. Był ogromny ołówek, pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Nowi uczniowie złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się do pilnej pracy i troski o nowych kolegów. Ślubowanie złożyli również nauczyciele, obiecując dostrzegać wszystkie dobre strony uczniów i wspierać i najlepiej, jak potrafią. Uczniowie ze starszych klas w przygotowanym programie artystycznym dodawali otuchy nowym kolegom, zwracając uwagę, że w tym miejscu można łatwo znaleźć przyjaciół i odkrywać swoje talenty.

Ośrodek zajęciami edukacyjnymi obejmuje uczniów od 6 do 24 roku życia posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Są to dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Wiele z nich ma niepełnosprawności sprzężone. W ostatnich latach kadra specjalizuje się w trosce o dzieci ze spektrum autyzmu. Nasz Ośrodek to przestrzeń pełna szacunku i zrozumienia dla indywidualnych potrzeb uczniów. Nasi nauczyciele i terapeuci z sercem wkładają wysiłek, by każdy rozwijał się najlepiej, jak potrafi. Dajemy wsparcie w edukacji, terapii i budowaniu umiejętności społecznych.