Centrum Wolontariatu Caritas Polska organizuje konkurs DOBRA JEST WIĘCEJ 2023 dla wolontariuszy z wszystkich diecezji w Polsce. Zachęcamy do udziału!

Konkurs trwa od 1 czerwca 2023 r. do 15 października 2023 r. Stwarza możliwość do zaprezentowania wolontariuszy i realizowanych przez nich akcji. Pozwala również promować miejsca współpracujące z wolontariuszami oraz nagradzać najlepsze programy wolontariackie. Skierowany jest do dzieci i młodzieży działającej w szkolnym i pozaszkolnym wolontariacie.

Pierwszy etap konkursu, to etap lokalny, na poziomie poszczególnych diecezji. Na tym etapie chętne do udziału w konkursie grupy wolontariuszy do 15 października realizują opracowane przez siebie akcje, które dokumentują (w postaci sprawozdania i filmiku). Następnie diecezjalne Caritas wybierają najlepszą inicjatywę i zgłaszają ją do Centrum Wolontariatu Caritas Polska do 31 października. Spośród zgłoszonych inicjatyw Kapituła konkursu do 15 listopada wybierze tę zwycięską.

Realizowane przez wolontariuszy inicjatywy powinny:

  • odpowiadać na rzeczywiste potrzeby w danej społeczności, ale też wynikać z autentycznych motywacji wolontariuszy
  • opierać się na budowaniu relacji wolontariusz – osoba potrzebująca
  • zakładać rozwój wolontariuszy i nabywanie umiejętności radzenia sobie w relacjach społecznych, ale także dawać wolontariuszom wsparcie w grupie rówieśniczej
  • angażować w działania środowisko lokalne.

Opiekunowie Szkolnych Kół Caritas i wolontariusze mogą liczyć wsparcie organizatora w formie spotkań warsztatowych on-line.

Zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU