DO 26 Września 2018 R. PROSIMY O ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA PZC lub SKC
W XV ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI CARITAS — „TAK, POMAGAM”
I PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA O UDZIALE W ZBIÓRCE.

ZGŁOSZENIA DOKONUJEMY DROGĄ MEJLOWĄ: MBRZEZICKI@WROCLAW.CARITAS.PL

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA MICHAŁ BRZEZICKI, TEL. 668 021 036

 

DANE-DO-ZGŁOSZENIA-PARAFIE-1

XV Zbiórka żywności pod hasłem „Tak-Pomagam” przeprowadzona będzie w dniach 7 i 8 grudnia 2018 roku (piątek, sobota) w godzinach od 12:00 do 20:00 w piątek oraz w sobotę od 10:00 do 20:00 lub do zamknięcia sklepu.

Tradycyjnie celem prowadzonej zbiórki będzie pozyskanie artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwych w przechowywaniu, takich jak: mąka, cukier, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze, itp., aby przygotować świąteczne paczki bożonarodzeniowe dla potrzebujących oraz na potrzeby placówek Caritas.

Mając na uwadze ludzi potrzebujących na terenie całego kraju uprzejmie zapraszamy do udziału w XV Zbiórce żywności, która prowadzona będzie w centrach handlowych i sklepach spożywczych na poziomie lokalnym, które wyrażą zgodę na jej przeprowadzenie.

Caritas Polska wystąpi do sieci handlowych: Biedronka,  Lidl, Carrefour, Tesco, Kaufland, Polomarket, Lewiatan, Mila, które centralnie nadzorują prowadzenie zbiórek w swoich sieciach handlowych.
Nawiązanie współpracy i otrzymanie zgody na przeprowadzenie zbiórki w innych sieciach handlowych i sklepach pozostaje w gestii Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz Parafialnych Zespołów Caritas lub Szkolnych Kół Caritas.

Prosimy w imieniu swoim jak i sieci handlowych o wytypowanie takiej ilości punktów handlowych, na ile pozwalają możliwości logistyczne PZC lub SKC

Zadania Parafialnych Zespołów Caritas:

 • wyznaczenie koordynatora zbiórki na poziomie lokalnym,
 • złożenie zapotrzebowania na materiały promocyjne przygotowane i wykonane przez Caritas Polska (plakaty, ulotki, identyfikatory, smycze do identyfikatorów, podziękowania),
 • wytypowanie listy placówek handlowych,
 • porozumienie się z kierownictwem sklepów w zakresie warunków przeprowadzenia zbiórki i prośba o wsparcie akcji
 • zgoda na przebywanie wolontariuszy na terenie sklepu,
 • rozdawanie ulotek przed wejściem do sklepu,
 • odbieranie żywności na terenie sklepu (kosze na żywność, wózki w pobliżu kas lub wyjść),
 • wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za kontakty ze sklepem (w sprawach problematycznych),
 • rozklejanie informacji – plakatów o zbiórce w sklepach i sieciach handlowych (na tydzień przed rozpoczęciem zbiórki),
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych z ramienia Caritas oraz osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie zbiórki w poszczególnych punktach handlowych oraz wybór wolontariuszy (wolontariusze, niepełnoletni muszą być pod opieką osoby dorosłej),
 • zorganizowanie szkolenia i przeprowadzenie instruktażu dla wolontariuszy (wolontariusz uczestniczący w zbiórce powinien mieć identyfikator zbiórki),
 • przygotowanie transportu i opakowań oraz transport zebranych artykułów ze sklepu do magazynów,
 • podsumowanie efektów akcji oraz przekazywanie wyników do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej do dnia wyznaczonego przez koordynatora.
 • wysłanie podziękowań do dyrekcji sklepów oraz osób zaangażowanych w zbiórkę.

 

 

Michał Brzezicki

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

tel. 668 021 036