Pomagajmy razem!
Pomagajmy
razem!

CARITAS POTRZEBUJĄCYM

KRS 0000219742

.

Od samego początku wszelkiej działalności charytatywnej w Kościele chrześcijanie karmili głodnych. Wrocławska Caritas prowadzi dwie jadłodajnie: we Wrocławiu i w Oławie. Rocznie wydajemy ponad 150 000 posiłków, a środki przekazane z 1 % podatku dochodowego pomagają nam dotrzeć z pomocą do najuboższych i bezdomnych.

 

Naszym celem jest niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie ludzka bieda i bezradność przybiera postać głodu i pragnienia. Nie możemy pomóc każdemu, dlatego staramy się docierać ze wsparciem w obszary najbardziej podstawowe. Przykazanie miłości zobowiązuje Caritas Archidiecezji Wrocławskiej do pomagania najszerzej, jak tylko potrafimy.

 

W chrześcijańskim duchu miłości pojawiamy się tam, gdzie brakuje nadziei i wiary w lepsze jutro. Otaczamy opieką potrzebujących, nieszczęśliwych, odrzuconych, wykluczonych, samotnych, zagubionych, ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzież, dorosłych i seniorów, rodziny oraz grupy społeczne.

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie dzieł wrocławskiej Caritas w 2016 roku i będziemy wdzięczni za okazaną pomoc w roku 2017.

 

 

Jak przekazać 1%, będąc emerytem lub rencistą?

Jeżeli jesteście Państwo emerytami lub rencistami, możecie przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Będąc emerytami, możecie Państwo na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu: PIT-40 lub PIT-40A samodzielnie przekazać 1% podatku.

Jak to zrobić?

  1. Najprościej będzie przyjść do siedziby wrocławskiej Caritas przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu. Na miejscu pomożemy wypełnić dokumenty. Proszę przynieść ze sobą PIT-40 lub PIT-40A z roku bieżącego i rozliczenie z roku poprzedzającego.
  2. Na formularzu PIT-37 (dostępny w urzędach skarbowych lub na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl), w rubryce J, poz. 137 należy wpisać numer KRS: 0000219742 (jest to numer KRS Caritas Archidiecezji Wrocławskiej)
  3. Wypełniony formularz należy zawieść  lub przesłać pocztą do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca Państwa zamieszkania i rozliczania się.
  4. Można też poprosić o pomoc znajomych, rodzinę, przyjaciół, którzy mają doświadczenie w wypełnianiu formularzy PIT.

A co się stanie jeśli tego nie zrobicie? 1% podatku zostanie w budżecie Państwa.
Jesteś emerytem lub rencistą? Zachęcamy! Przekaż 1% podatku podopiecznym wrocławskiej Caritas.

Jak przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2016 na rzecz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej?

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Archidiecezji Wrocławskiej: 0000219742 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 w części M, w poz. 134 nr KRS, w poz. 135 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36 w części R, w poz. 329 nr KRS, w poz. 330wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36L w częsci O, w poz. 97 nr KRS, w poz. 98 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-37 w części I, w poz. 137 nr KRS, w poz. 138 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-38 w części H, w poz. 57 nr KRS, w poz. 58 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-39 w części H, w poz. 51 nr KRS, w poz. 52 wyliczoną kwotę 1% podatku

 

Formularze PIT są dostępne w urzędach skarbowych lub na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl