Na początku roku szkolnego Opiekunowie Szkolnych Kół Caritas programowali całoroczny plan działań dla młodych wolontariuszy.

 

O wzbudzaniu ciekawości i potrzebie przebaczenia mówił podczas Eucharystii w homilii ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej rozpoczynając spotkanie z Opiekunami Szkolnych Kół Caritas. – Każdy z Was ma zadanie podobne do Jezusa, do niego też zwracano się: Nauczycielu – wskazywał ks. Dariusz. – Dziś łatwiej używa się słowa lider niż nauczyciel, ale w gruncie rzeczy, zadania pozostają te same i dla Was ­– podkreślił zwracając się do nauczycieli – opiekunów SKC.

Dla skuteczniejszego i planowego działania SKC podczas spotkania omawiano i przedyskutowano udział i możliwość zaangażowania się w szereg akcji organizowanych przez wrocławską Caritas. Dobrym otwarciem dyskusji było wspomnienie pielgrzymki do grobu św. Jadwigi w Trzebnicy, które wywarło ogromne wrażenie na uczniach – wolontariuszach. W przyszłym roku, pod koniec maja, zorganizowany zostanie Zjazd dla wolontariuszy SKC połączony z grą terenową organizowaną przez samych uczniów. Spotkanie przygotowujące Zjazd zaplanowane zostało na luty.

 

Duży nacisk  został położony na rozpoczynjącą się akcję Rozpal Ciepło Bożego Narodzenia w domach poszkodowanych przez nawałnice. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z Caritas Diecezji Pelplińskiej poprzez akcję chcą dotrzeć z pomocą do osób potrzebujących z diecezji pelplińskiej, które poniosły straty w sierpniowych nawałnicach.  W chwili obecnej wielu rodzinom udało się zabezpieczyć dach nad głową, zabraknie im  jednak środków na ogrzanie domów zimą. Sami nie są w stanie udźwignąć ciężaru jaki przyniósł im żywioł natury (o akcji można przeczytać : http://wroclaw.caritas.pl/2017/10/11/rozpal-cieplo-bozego-narodzenia/).

 

Nauczyciele zgłosili też chęć zaangażowania uczniów w akcję: Plecak to mój dom. ( o akcji można przeczytać : http://wroclaw.caritas.pl/2017/09/21/plecak-moj-dom/) Plecak to cały mój dom – tak o plecakach mówią osoby bezdomne. To właśnie w nim muszą zmieścić cały swój dobytek: odzież, żywność, przybory higieniczne i wszystko to, co będzie im potrzebne na najbliższe dni, aby w każdej chwili móc wziąć swój plecak i mieć go ze sobą przez cały dzień i noc. Plecaki można dostarczyć do Łaźni Caritas: ul. Katedralna 7.

 

Robert Jadwiszczak, Diecezjalny Koordynator Szkolnych Kół Caritas przybliżył sposoby zaangażowania się w zbiórki żywności, akcję Talent Miłosierdzia, Wrocławską Wigilię czy akcję mikołajkową.  Nauczyciele z ponad 20 szkół zadeklarowali gotowość przygotowania upominków dla osób najuboższych, które przychodzą na Wrocławską Wigilię.  Ustalono, że termin przekazywania podarunków mija w dniu 20 grudnia.

 

Podkreślona została też potrzeba wypracowania nowej narracji dotyczącej sensu jałmużny w jej ujęciu chrześcijańskim. Dziś, zdaje się, że dzieci kojarzą jałmużnę z latami szkolnymi, kiedy organizowane były zbiórki drobnych datków. Tymczasem dla chrześcijanina jałmużna pozostaje jednym z trzech najważniejszych dzieł pokutnych i sposobem zbliżania się do Boga. Jest ona owocem postu – wyrzeczenia, które bez tego wymiaru staje się zwykła dietą, czy wstrzemięźliwością. Tymczasem jej sens jest o wiele głębszy. To w młodych ludziach trzeba wyrobić to przekonanie o wadze jałmużny, która powinna być stałym i zwyczajnym gestem w każdym chrześcijańskim domu.

 

Dlatego szereg pomysłów na pomoc podczas akcji takich jak Dzień chorego czy Wrocławska Wigilia ma pomóc samym wolontariuszom w odkryciu sensu ich posługi a ich kolegom pokazać jak ciekawą może być działalność w Szkolnym Kole Caritas.

 

Obecnie w Archidiecezji Wrocławskiej działa 42 Szkolne Koła Caritas, kolejne dwa są w trakcie powstawania.