Nie będzie to nowy obiekt, lecz w istniejącym Domu św. Józefa zostały przygotowane pokoje w których będzie realizowane zadanie publiczne: „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 20 osób przewlekle somatycznie chorych na terenie Powiatu Wrocławskiego”.

Miejsce: Dom św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach

Kontakt:  71/71 793 01 84