“Stwórzmy warunki, a damy im szansę” to misja, która nam przyświeca, tzn. wszystkim pracownikom Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach.

Za drogowskazy w swej pracy przyjęliśmy takie wartości jak: miłość, mądrość i wolność. Cel, do którego z uporem i wytrwałością oraz naszą pomocą zmierzają wychowankowie ośrodka,  to pełnia człowieczeństwa, świadome podejmowanie decyzji, umiejętność oddzielania tego co dobre od zła i odpowiedzialne ponoszenie konsekwencji swych wyborów.

budynek_400

Edukację w placówce  mogą pobierać dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na każdym poziomie kształcenia: od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum aż do szkoły ponadgimnazjalnej oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dla których działa oddział rewalidacyjno-wychowawczy.

 

W  budynku  Ośrodka znajdują się  również Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Dom Opieki, które  świadczą usługi także dla naszych absolwentów,  zapewniając im  dalszy pobyt w znajomym, przyjaznym otoczeniu.

Istotą naszej pracy jest nauczanie samoobsługi i zaradności życiowej, uspołecznianie wychowanków, kształcenie samoświadomości i samokontroli, niezależnego funkcjonowania w domu i poza nim, maksymalny rozwój intelektualny a także zdobycie zawodu. Uczniowie czują się tu bezpiecznie, każdy z nich jest traktowany indywidualnie. Wychowankowie ośrodka osiągają spore sukcesy przede wszystkim na niwie sportowej i artystycznej. Biorą udział w różnego rodzaju zawodach ogólnopolskich, m.in. w lekkiej atletyce czy piłce nożnej i sięgają po najwyższe trofea. Walczą z powodzeniem w konkursach plastycznych czy na przeglądach teatralnych oraz muzycznych. Wyjeżdżają na światowe olimpiady, mistrzostwa Europy, mistrzostwa Polski, obozy sportowe letnie i zimowe.

Nie bez znaczenia w procesie nauczania, wychowania i opieki pozostaje infrastruktura ośrodka. Naszym wychowankom oferujemy  nowoczesny, wyremontowany  i zagospodarowany internat, w pełni wyposażoną salę doświadczania świata, gabinety specjalistyczne takie jak : logopedyczny, rewalidacji indywidualnej, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, bogato wyposażone klasopracownie. Wszystko po to, by z jednej strony przebywającym tu dzieciom zapewnić możliwie najlepsze warunki mieszkaniowe, a z drugiej by mogły one kształcić się i korzystać   z rehabilitacji na najwyższym poziomie.

W Ośrodku znajdują się: siedziba Dolnośląskiego Stowarzyszenia Społeczno-Sportowego “Sprawni – Razem” oraz  Sekcja „Olimpiady Specjalne-Dolnośląskie”. Te dwa stowarzyszenia gwarantują szeroki wachlarz pozalekcyjnych zajęć sportowych.  Nasza placówka organizuje Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej MATP. Te szczególne zawody przeznaczone są dla ponad 100 osób z terenu całego Dolnego Śląska, u których wraz z niepełnosprawnością intelektualną współistnieją zaburzenia aparatu ruchu i zaburzenia sensoryczne.

Tradycją stało się organizowanie przez ośrodek  Eliminacji Konkursu Recytatorskiego Placówek Specjalnych z terenu Dolnego Śląska. Poprzez nasze działania staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczniów, ale też ich rodziców czy opiekunów.

Naszymi doświadczeniami, wiedzą, ale przede wszystkim  sukcesami dzieci dzielimy się podczas organizowanych rokrocznie Dni Otwartych. W tym roku odbyły się one 29 kwietnia. Dzień ten obfitował   w wiele atrakcji. Rodzice oraz opiekunowie zobaczyli prezentację multimedialną, ukazującą sukcesy ich dzieci. Pokazano w niej zdjęcia z różnorodnych imprez szkolnych, pozaszkolnych, zawodów sportowych oraz życia codziennego uczniów ośrodka. Prezentacja wzbudziła wśród rodziców i opiekunów wiele wzruszeń                i pozytywnych emocji. Następnie przybyli  wysłuchali referatu, który przybliżył im problem stosowania konsekwentnego działania  w procesie wychowania                 i kształcenia. Podkreślenia wymaga pozytywny wpływ udzielania pochwał na pewność siebie dziecka oraz budowanie poczucia jego własnej wartości.

Rodzice oraz opiekunowie mogli  bliżej zapoznać się z pracą  dzieci i nauczycieli poprzez obserwację różnych lekcji. Uczestniczyli w  zajęciach sportowych, plastycznych oraz zajęciach przeprowadzanych metodą „Dobrego Startu”. Wszystkie spotkania wzbudziły w rodzicach i opiekunach wiele zainteresowania i przybliżyły im codzienny wysiłek ich dzieci i podopiecznych.

Przyjazna atmosfera,  pracownicy z pasją, integracja ze środowiskiem, współpraca z rodzicami wpływają na to, że każdy z naszych wychowanków osiąga sukces na miarę swoich możliwości.

 

Artykuł z Panoramy Oleśnickiej nr 23