Wielkanocne Dzieło Caritas

Tradycyjnie jak co roku organizujemy akcję Wielkanocne Dzieło Caritas.

Wrocławska Caritas, proponując w tym roku wielkanocne baranki z białej czekolady, zachęca rodziców i dziadków do katechizowania dzieci. One nie mogą jeszcze przyjąć Ciała Pańskiego, ale mogą uczestniczyć w tej radości paschalnej właśnie przez spożycie słodkiego wielkanocnego baranka.

Baranek jako symbol życia niesie nadzieję i wskazuje, że przeznaczeni zostaliśmy do zmartwychwstania. Ten sam Baranek, w piątek zabity i złożony w ofierze, w wielkanocny poranek wychodzi z grobu pełen mocy. Tylko ten Baranek jest godzien wziąć księgę i złamać jej pieczęcie, a za nim stoi nieprzeliczone mnóstwo tych, którzy mają wypisane Jego imię i imię Jego Ojca. Baranek to szczególny znak paschalnych świąt. Przejście z Egiptu do Ziemi Obiecanej poprzedzone zostało spożywaniem baranka, a oznaczenie jego krwią odrzwi domów wybawiło od śmierci pierworodnych Hebrajczyków. Przyjmując wielkanocną komunię, oznaczamy siebie jako tych, do których śmierć nie ma przystępu, jako tych, którzy przeznaczeni są do zmartwychwstania.

I dla nas niech to będzie przypomnienie,  czym w swej istocie jest ofiara Nowego Testamentu. Żydzi spożywali mięso baranka, które chroniło ich przed śmiercią, my, spożywając ciało jedynego Baranka, mamy pewność życia na wieki. niesie nadzieję i wskazuje, że przeznaczeni zostaliśmy do zmartwychwstania. Ten sam Baranek, w piątek zabity i złożony w ofierze, w wielkanocny poranek wychodzi z grobu pełen mocy. Tylko ten Baranek jest godzien wziąć księgę i złamać jej pieczęcie, a za nim stoi nieprzeliczone mnóstwo tych, którzy mają wypisane Jego imię i imię Jego Ojca. Baranek to szczególny znak paschalnych świąt. Przejście z Egiptu do Ziemi Obiecanej poprzedzone zostało spożywaniem baranka, a oznaczenie jego krwią odrzwi domów wybawiło od śmierci pierworodnych Hebrajczyków. Przyjmując wielkanocną komunię, oznaczamy siebie jako tych, do których śmierć nie ma przystępu, jako tych, którzy przeznaczeni są do zmartwychwstania.

Baranki będą rozprowadzane w kościołach naszej Archidiecezji skąd wierni zabiorą je do swoich domów.

 

 

Project Details:
Kategorie:
Umiejętności:

Facebook

Multimedia

Accessibility Toolbar