Jałmużna Wielkopostna to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana przez Caritas Kościoła Katolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego oraz Diakonię Kościoła Ewangelickiego. Drobne datki zbierane przez młodzież i dzieci odmawiające sobie słodyczy i innych prostych przyjemności przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.

 

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej każdego roku rozprowadza do parafii i szkół ok. 20 tys. skarbonek, do których osoby zainteresowane w ciągu trwania Wielkiego Postu składają swoją ofiarę postną. Zachęcamy do ofiarowania jałmużny nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe, które będą mogły w ten sposób wypełniać, pośród obowiązku postu i modlitwy, ofiarę jałmużny.

Skarbonkę Jałmużny Wielkopostnej może otrzymać każdy, akcja szczególnie jednak promowana jest przez Szkolne Koła Caritas, których jest w naszej archidiecezji 40 oraz Parafialne Zespoły Caritas, których funkcjonuje 116.

Młodzież w środowiskach szkolnych uwrażliwiana jest na potrzeby i problemy osób starszych i chorych, natomiast członkowie Parafialnych Zespołów Caritas bezpośrednio służą osobom potrzebującym na terenie parafii. Łącznie, na terenie wrocławskiej archidiecezji posługuje blisko 1700 wolontariuszy Caritas.