Łaźnia Caritas przy pl. Katedralnym 7 to miejsce szczególne na wrocławskiej mapie pomocy najuboższym – nie tylko dlatego, że jest jedyna w mieście.

W porannym widoku zabytkowego Ostrowa Tumskiego zaskakujący jest widok osób bezdomnych i potrzebujących, od wczesnych godzin dnia ustawiających się w kolejce do kąpieli. Jednak nie tylko toaleta i świeże ubrania przyciągają najuboższych w to miejsce. Osoby te potrzebują także wsparcia duchowego, zrozumienia, usłyszenia dobrego słowa, czasem także stanowczego tonu, który zmobilizuje je do działania.

Tysiące historii życia – tak często zniszczonego i zaprzepaszczonego – zostaje wysłuchanych przez obsługujących to miejsce pomocy. Posługa w łaźni jest niezwykle trudna. Zdarza się, że przychodzą do niej osoby nietrzeźwe lub awanturujące się ponad miarę – jednakże po skorzystaniu z kąpieli wychodzą z niej jakiś sposób odmienione.

W działającej od 2000 roku wrocławskiej łaźni prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej każdego roku bezpłatną pomoc otrzymuje ok. 1200 osób. Tę niezmiernie ważną działalność wspiera środkami finansowymi Gmina Wrocław: www.wroclaw.pl

Niejednokrotnie – dzięki zachęcie pracowników wrocławskiej Caritas – osoby proszące o pomoc zmieniają się w tych, którzy sami wspierają innych. Warto podkreślić, iż duża część osób otrzymujących pomoc w łaźni nie tylko z niej korzysta, ale także w niej pomaga, dzieląc się swoim czasem i umiejętnościami w ramach wolontariatu.

Zdarza się, że kąpiel nie jest tą najpilniejszą potrzebą osób korzystających z łaźni. Życie w trudnych warunkach pociąga za sobą wiele chorób, dlatego też bezdomni na miejscu otrzymują doraźną pomoc medyczną lub kierowani są do lekarzy. Wskazywane się im także miejsca, w których mogą otrzymać dalszą potrzebną pomoc np. jadłodajnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łaźnia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7

50-328 Wrocław

Koordynator – s. Aneta Banyś CDC
tel: 71 327 13 16
abnys@caritas.wroclaw

 

Łaźnia czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 6.00-14.00.

 

 

 

https://www.facebook.com/CosdlaCiebieTVP/videos/2111937065717672/UzpfSTExNTgwMjIxNTg6MTAyMTQzMzg4NDM5NjI0NjQ/
Do łaźni na ul. Katedralnej 7, można przynosić:

  • męskie koszulki
  • męskie spodnie
  • męską bieliznę
  • męskie buty
  • męskie kurtki, czapki i szaliki
  • środki higieniczne: maszynki do golenia, pianki do golenia, grzebienie, itp.