O nas
Między sto a dwieście tysięcy posiłków wydają w ciągu roku jadłodajnie prowadzone przez Caritas  Archidiecezji Wrocławskiej. To największe regularne dzieło, które nieustannie świadczy konkretną pomoc, zapewniając każdego dnia kilkuset osobom ciepły posiłek.

Kuchnie i jadłodajnie to chyba najbardziej charakterystyczna działalność Caritas. Ten sposób posługi sięga czasów apostolskich (por. Dzieje Apostolskie) i jest wpisany w charytatywną działalność Kościoła od samego jego początku. W roku 1994 na terenie działania wrocławskiej Caritas funkcjonowało 8 kuchni dla ubogich, które dziennie nieodpłatnie wydawały posiłki dla około 3 700 osób. Dziś prowadzone są dwie jadłodajnie: we Wrocławiu – przy ul. Słowiańskiej i w Oławie.
Na pytanie jaka dziś jest zupa, najbardziej oczekiwana odpowiedź to: gorąca.

Osoby korzystające z usług jadłodajni są kierowane przez oddziały Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Parafialne Zespoły Caritas bez ograniczeń ze względu na wiek. Są to osoby w trudnej sytuacji materialnej, bezrobotne, mające na utrzymaniu kilku członków rodziny, nierzadko pobierają posiłek dla całej rodziny. Ta forma pomocy ma szczególne znaczenie dla osób bezdomnych, dla których ćwiartka chleba i gorąca zupa decydują wręcz o przeżyciu. W pierwszym rzędzie z posiłków korzystają osoby posiadające abonament wydany rzez MOPS lub Caritas. Jednak zupy zawsze jest tyle, aby wystarczyło dla pozostałych, często przypadkowych stołowników. Jak mówią pracownicy, zupy nigdy nie brakuje, ale i nigdy nie zostaje.

Jadłodajnie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres:
ul. Słowiańska 17,
Wrocław

Posiłki wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 14.00

W sezonie zimowych (listopad – marzec) posiłki wydawane są dodatkowo w sobotę

W sierpniu jadłodajnia jest nieczynna.

Telefon:
71 372 19 86

Osoba do kontaktu:
Kierownik – Marian Borowski

Adres:
ul. Piastów 6,
Oława