Pomagajmy razem!

Pomagajmy
razem!

 

 

Od samego początku wszelkiej działalności charytatywnej w Kościele chrześcijanie karmili głodnych. Wrocławska Caritas prowadzi dwie jadłodajnie: we Wrocławiu i w Oławie. Rocznie wydajemy ponad 150 000 posiłków, a środki przekazane z 1 % podatku dochodowego pomagają nam dotrzeć z pomocą do najuboższych i bezdomnych.

 

Naszym celem jest niesienie pomocy wszędzie tam, gdzie ludzka bieda i bezradność przybiera postać głodu i pragnienia. Nie możemy pomóc każdemu, dlatego staramy się docierać ze wsparciem w obszary najbardziej podstawowe. Przykazanie miłości zobowiązuje Caritas Archidiecezji Wrocławskiej do pomagania najszerzej, jak tylko potrafimy.

 

W chrześcijańskim duchu miłości pojawiamy się tam, gdzie brakuje nadziei i wiary w lepsze jutro. Otaczamy opieką potrzebujących, nieszczęśliwych, odrzuconych, wykluczonych, samotnych, zagubionych, ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzież, dorosłych i seniorów, rodziny oraz grupy społeczne.

 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie dzieł wrocławskiej Caritas w 2016 roku i będziemy wdzięczni za okazaną pomoc w roku 2017.

 

 

Jak przekazać 1%, będąc emerytem lub rencistą?

Jeżeli jesteście Państwo emerytami lub rencistami, możecie przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Będąc emerytami, możecie Państwo na podstawie otrzymanego z ZUS dokumentu: PIT-40 lub PIT-40A samodzielnie przekazać 1% podatku.

Jak to zrobić?

  1. Najprościej będzie przyjść do siedziby wrocławskiej Caritas przy ul. Katedralnej 7 we Wrocławiu. Na miejscu pomożemy wypełnić dokumenty. Proszę przynieść ze sobą PIT-40 lub PIT-40A z roku bieżącego i rozliczenie z roku poprzedzającego.
  2. Na formularzu PIT-37 (dostępny w urzędach skarbowych lub na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl), w rubryce J, poz. 137 należy wpisać numer KRS: 0000219742 (jest to numer KRS Caritas Archidiecezji Wrocławskiej)
  3. Wypełniony formularz należy zawieść  lub przesłać pocztą do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca Państwa zamieszkania i rozliczania się.
  4. Można też poprosić o pomoc znajomych, rodzinę, przyjaciół, którzy mają doświadczenie w wypełnianiu formularzy PIT.

A co się stanie jeśli tego nie zrobicie? 1% podatku zostanie w budżecie Państwa.
Jesteś emerytem lub rencistą? Zachęcamy! Przekaż 1% podatku podopiecznym wrocławskiej Caritas.

Jak przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2017 na rzecz Caritas Archidiecezji Wrocławskiej?

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Archidiecezji Wrocławskiej: 0000219742 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 w części M, w poz. 134 nr KRS, w poz. 135 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36 w części R, w poz. 329 nr KRS, w poz. 330wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-36L w częsci O, w poz. 97 nr KRS, w poz. 98 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-37 w części I, w poz. 137 nr KRS, w poz. 138 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-38 w części H, w poz. 57 nr KRS, w poz. 58 wyliczoną kwotę 1% podatku
PIT-39 w części H, w poz. 51 nr KRS, w poz. 52 wyliczoną kwotę 1% podatku

 

Formularze PIT są dostępne w urzędach skarbowych lub na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 4, 50-328 Wrocław
tel. +48 71 328 11 30
wroclaw@caritas.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kontakt

Caritas Archidiecezji WrocławskiejCaritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław
Tel.: 71 32 71 300
Fax: 71 32 71 302
e-mail: wroclaw@caritas.pl
www.wroclaw.caritas.pl

REGON: 040097439
NIP: 898-10-47-145
Caritas KRS: 0000219742

Konta bankowe:

Konto bankowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej:
PKO BP SA III O/Wrocław
24 1020 5242 0000 2102 0019 7863

Konto bankowe Programu Skrzydła:
25 1020 5226 0000 6702 0490 3508

Konto bankowe Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów:
Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K. PKO BP SA
36 1020 5226 0000 6102 0505 5118

Konto bankowe Akcji Caritas

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
Wielkanocne Dzieło Caritas,
Jałmużna Wielkopostna
54 1020 5226 0000 6902 0508 7285