Z miłości Chrystus oddał za nas życie,

z miłości do nas zmartwychwstał,

miłość dał nam w Duchu Świętym.

Obdarowani tak wielkim Darem zechciejmy tą wielkanocną radość nie tylko przyjąć,

ale i nieść do serc najbardziej jej potrzebujących.

W tym świątecznym czasie obdarzajmy się życzliwością i gestami dobra.

Ks. Dariusz Amrogowicz

DYREKTOR CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

WRAZ Z PRACOWNIKAMI I WOLONTARIUSZAMI