W pocysterskim opactwie w Henrykowe Dom Opieki im. Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej obchodził jubileusz 25- lecia istnienia. To w oficynach tego klasztoru mieści się placówka niosąca na co dzień pomoc 73 osobom starszym i schorowanym, często osamotnionym.

– Rozpoczynając dzisiejszą uroczystość chciałabym przytoczyć słowa Ojca Świętego Franciszka o miłości miłosiernej, która znajduje odzwierciedlenie w naszej pracy. – mówiła Anna Lewandowska , dyrektor Domu Opieki w Henrykowie –  „Z naszej wiary w Chrystusa, który stał się ubogim, będąc zawsze blisko ubogich i wykluczonych, wypływa troska o integralny rozwój osób najbardziej opuszczone przez społeczeństwo.”

73 osoby otoczone troskliwą opieką doświadczają w naszej placówce prawdziwego zatroskania i pochylenia się nad każdym człowiekiem.

– Dla wielu mieszkańców pobyt w domu opieki jest ostatnim etapem życia tych mieszkańców. Otaczamy ich szczególną opieką, próbując stworzyć namiastkę domu. One zaś odwdzięczają się uśmiechem czy przytuleniem. – mówiła Dyrektorka.

Codzienna służba nabrała szczególnego wymiaru w okresie pandemii, gdy tak wielu z nas w leku zamknęło się przed światem. Ta sytuacja dotknęła również naszą placówkę:

– Czas pandemii był najtrudniejszym okresem zarówno dla mieszkańców jak i personelu. Zmarło wówczas 13 osób w ciągu 2 miesięcy.  Byliśmy przerażeni i zatroskani: o ich jak również o swoje zdrowie. – wspominała Anna Lewandowska. – My pracownicy nie mogliśmy przejść na pracę zdalną. Musimy być obecni tak psychicznie, jak i fizycznie, aby wzajemnie się wspierać. Nieprawdą jest, że się nie baliśmy. Zderzenie z takimi sytuacjami, starością, chorobami uczy pokory i empatii. Wielu uzmysłowiło sobie, że młodość i zdrowie nie jest dane na zawsze, a starość nie jest daleko, ale tuż za rogiem – mówiła.

Całą placówka nie mogła by działać bez personelu, a ten jest szczególny.

– Chylę czoła przed swoimi pracownikami, na których zawsze mogę liczyć, w których mam oparcie i pomoc. Są oni moją inspiracją, budują atmosferę zaufania, wzajemnej życzliwości, poczucia bezpieczeństwa. Tak wykształcona kadra jest gwarancją wysokiej jakości usług. – podsumowała Dyrektor Domu Opieki.

W placówce do dziś pracują 3 panie, które były zatrudnione od samego początku istnienia Domu Opieki. One jak również 3 inne, z 20 – letnim stażem zostały przez dyrekcję domu wyróżnione i otrzymały pamiątkowe upominki.

Głos zabrał również Ks. Dariusz Amrogowicz Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

– Ćwierć wieku to nie jest 15 czy 25 dni czy rok. To jest naprawdę kawał czasu. Ostatni czas pandemii pokazał, jak wybitną jesteście jednostką pod przewodnictwem pani dyrektor. Bo to były trudne czasy dla całej Polski. Widzieliśmy lęk, strach i niepokój w oczach wielu. Wy stworzyliście taką atmosferę, żeby podopieczni czuli się bezpieczni, zaopiekowani. Razem z całą kadrą, która podeszła do tego zadania bardzo, bardzo odpowiedzialnie Daliście radę i przeciwstawiliście się temu niebezpieczeństwu, za to mam bardzo serdecznie dziękuję. – mówił z wdzięcznością.

– Ten jubileusz potwierdza tylko jak dobrą jesteście placówką. – z dumą mówił ksiądz dyrektor- Od 25 lat służycie jako chrześcijanie tym, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Wierzymy, że wypełniamy wolę Chrystusa, a Jezus mówił, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych Mnieście uczynili. – cytował Ewangelię.

Ksiądz Dariusz wskazał, że działalność Domu Opieki wpisuje się dokładnie w to czym jest misja caritas – Jest to nasze zadanie, niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, doświadczonym różnego rodzaju trudnościami życiowymi. W tym miejscu pięknie realizujemy to zadanie. To jest świadectwo naszej wiary. Jeżeli ktoś się może spytać, co robi Kościół na potrzebujących, to trzeba odpowiedzieć proszę przyjechać do Henrykowa. Tam można zobaczyć, co robi Kościół dla potrzebujących. 25 lat służy tym, którzy są najbardziej potrzebujący. – podkreśli dyrektor wrocławskiej Caritas.

Ksiądz Amrogowicz przekazał też ikonęśw. Jadwigi – patronki zarówno Caritas jak i Domu Opieki w Henrykowie.

– Święta Jadwiga  była prekursorką. – wskazywał- To ona zakładała leprozoria. To ona zakładała pierwsze szpitale i to ona sama osobiście chodziła i zmieniała opatrunki chorym. Ona też jest waszą patronką i na ręce pani dyrektor przekazujemy tą piękną ikonę, aby zawisła w wybranym miejscu.- zaznaczył ksiądz Dariusz.

Do ikony dołączona była okolicznościowa tabliczka

I Bóg przyjdzie dziś do nas w ludziach potrzebujących wsparcia, chorych, słabych, odrzuconych czy cierpiących.

Ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski

Wdzięczni panu Bogu za jubileusz dwudziestopięciolecia powstania Domu Opieki Imienia Świętej Jadwigi Henrykowie.

Niech św. Jadwiga pomaga nam pełnić naszą posługę z zaangażowaniem i sercem przez kolejne lata.

Po przemówieniach uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Henrykowie wystawili przedstawienie o św. Jadwidze.

Na koniec zaproszeni goście z zaprzyjaźnionych Domów Opieki ruszyli do tańca.

Dom Opieki św. Jadwigi w Henrykowie został powołany do życia w grudniu 1997 roku. Jest to dom dla 73 osób przewlekle somatycznie chorych, dotkniętych wielochorobowością i opuszczonych.