DROGA KRZYŻOWA CHORYCH I CIERPIĄCYCH 2021

Wstęp

Odprawiając nabożeństwo Drogi Krzyżowej Powierzajmy Ukrzyżowanemu naszych chorych, niepełnosprawnych, cierpiących na duszy i ciele. Zanośmy pod krzyż Chrystusowy świat pogrążony w pandemii, wszystkie osoby zarażone cierpiące przez jej skutki. Złączmy z cierpieniami krzyża pełną poświęcenia pracę lekarzy, pielęgniarek i służb medycznych.

Pamiętajmy w tej modlitwie również o Kościele świętym, o Papieżu Franciszku, o naszych pasterzach.

 

STACJA I  Pan Jezus na śmierć skazany.

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Dotknął wszystkich nas lęk. Szukamy winnych, tworzymy różne teorie, zadajemy sobie pytanie, czy ta epidemia nie jest boską karą. Hasło koronawirus przeraża i prowadzi do refleksji, że jesteśmy bardzo kruchymi istotami, dotyka nas widmo śmierci.

Jezu, niesłusznie oskarżony, wejdź w nasze zagubione myślenie, byśmy się nie lękali, lecz w każdej sytuacji potrafili zaufać Bożej Opatrzności.

Któryś za nas cierpiał rany….

 

STACJA II  Pan Jezus przyjmuje krzyż na swoje ramiona.

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Obecna sytuacja staje się wyzwaniem dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, salowych i opiekunek. Odpowiedzialni za społeczeństwa i narody zwołują sztaby kryzysowe i szukają metod, które powstrzymają zagrożenie, wprowadzane są kolejne obostrzenia.

Jezu biorący na siebie ciężar krzyża, wspieraj wszystkich, którzy zapominając o sobie, biorą na siebie ciężar zaistniałej sytuacji, by zaradzić cierpieniom zarażonych i zalęknionych. Daj nam wszystkim łaskę pokory, byśmy w tych trudnych chwilach potrafili wierzyć, że Ty nad wszystkim czuwasz.

Któryś za nas cierpiał rany……

 

 

 

STACJA III  Pierwszy upadek  Pana Jezusa

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Cały świat dotyka strach, powracająca niepewność i przygnębienie. Jednak my, Chrześcijanie, nie powinniśmy poddawać się rozpaczy.

Jezu, podnoszący się i wyruszający w dalszą drogę z miłości do każdego z nas, napełnij nasze serca swoją łaską, byśmy nie zamartwiali się na zapas. Abyśmy stosując zasady, które wynikają z troski o zdrowie swoje i innych, zwłaszcza ludzi starszych i słabszych, umieli im pomagać, napełniając ich serca nadzieją na lepsze jutro.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IV  Spotkanie Pana Jezusa z Matką Najświętszą

 

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Odizolowani, odgrodzeni od świątyń i od swoich bliskich ze strachu przed zagrożeniem pielgrzymujmy myślą i sercem do miejsc świętych. Chwytajmy za różaniec i módlmy się w naszych domach. Szukając sposobów na wzmocnienie odporności naszego ciała, nie zapomnijmy, by modlitwą wzmacniać nasze dusze.

Maryjo, bądź przy nas w chwilach radosnych i smutnych. Wspieraj i pomagaj nam, bo sami nie damy rady unieść ciężaru naszego życiowego krzyża.

Któryś za nas cierpiał rany…..I Ty któraś współcierpiała….

 

STACJA V Szymon z Cyreny pomaga dźwigać Krzyż Jezusowi

 

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

W czasach przeróżnych zaraz i epidemii nie brakowało cyrenejczyków, którzy spieszyli z pomocą. Heroizm, jakim św. Karol Boromeusz wykazał się podczas epidemii  trawiącej Mediolan sprawił, że ten czas nazwano „epidemią św. Karola”, dlatego, że ponad siły zaradzał ludzkiemu cierpieniu. To właśnie on wraz z kapłanami, otaczał chorych miłością, opieką medyczną, dawał pociechę i nadzieję.

Jezu, przyjmujący posługę Szymona, otwórz serca pasterzy i wiernych, by z odwagą nieśli pomoc materialną i duchową najbardziej zagrożonym i zalęknionym.

Któryś za nas cierpiał rany…..

 

STACJA VI Weronika ociera twarz Jezusowi

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Św. Weronika otarła chustą twarz Jezusa, by Jego oblicze znów stało się czyste. Tak wiele troski poświęcamy naszemu zdrowiu, naszemu ciału. Ale w chrześcijaństwie nie chodzi o wygląd zewnętrzny, nie jest najważniejsze dobre samopoczucie. Najważniejsze jest to co niewidzialne dla oczu.

Jezu, który spoglądasz na wysiłek ludzki w trosce o zapanowanie nad tą nową chorobą, dopomóż nam w tym trudnym czasie przejść drogę nawrócenia i oczyszczenia z epidemii grzechu.

Któryś za nas cierpiał rany….

 

STACJA VII Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Zniechęceni, załamani, bez nadziei. Patrzymy na siebie samych i nie widzimy rozwiązania. Modlimy się, pokutujemy, jednak wciąż upadamy. Nasze grzechy, nasza samotność, nasza bezsilność trzyma nas przy ziemi, na dnie.

Panie Jezu, pomóż nam walczyć z wszelkimi pokusami, pomóż pokonywać nasze słabości i znajdować jedynie w Tobie siły do powstawania z upadków.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA VIII Pan Jezus spotyka płaczące niewiasty

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

W czasie zagrożenia można się nawzajem straszyć, siać panikę, rozpowszechniać nieprawdziwe informacje. Jest to jednak postawa nieodpowiedzialna. W czasie zagrożenia należy tak jak Jezus pocieszający płaczące niewiasty stanąć przed tymi, którzy są najbardziej bezradni i zagubieni i okazać swoje wsparcie, zapewnić w modlitwie.

Panie Jezu, bądź z nami zwłaszcza w chwilach trudnych, byśmy od Ciebie uczyli się wspierać tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

STACJA IX Trzeci upadek pod ciężarem krzyża

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Kiedy świat upada pod ciężarem cierpień duchowych i fizycznych, Kościół powinien spieszyć z pomocą. W czasie epidemii Papież Franciszek powiedział, że pasterze „muszą towarzyszyć ludowi Bożemu w tym kryzysie – aby Pan dał im siłę, a także umiejętność wyboru najlepszych środków pomocy. Niech lud Boży czuje się wspierany przez pasterzy oraz przez pociechę Słowa Bożego, sakramentów i modlitwy”

Panie Jezu, pomóż nam przyjmować każdą sytuację jako przejaw woli Bożej i bądź z nami zwłaszcza wtedy, kiedy wszystko zacznie mi się dosłownie walić na głowę!

Któryś za nas cierpiał rany….

 

 

STACJA X  Pan Jezus z szat obnażony

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Świat został ogołocony. Wiele zasłon opadło w tym roku. Ale założyliśmy też maski. Jezus w tej stacji staje nagi wobec spojrzeń mieszkańców Jerozolimy i całej ludzkości. Spoglądając na Jezusa nagiego na krzyżu zauważamy w nas nagłą potrzebę: spojrzenia w głąb siebie bez masek. Potrzebujemy duchowego obnażenia wobec nas samych, a wcześniej przed Bogiem, a nawet przed naszymi braćmi w człowieczeństwie.

Panie Jezu, daj nam ogołocić się z pokusy pokazywania się lepszymi niż jesteśmy,  prosimy o łaskę poszukiwania szczerości i przejrzystości w nas samych.

Któryś za nas cierpiał rany….

 

STACJA XI Jezus do krzyża przybity

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Któryś za nas cierpiał rany…

Przybity do krzyża, wzniesiony ponad ziemię, między nami a Ojcem. Jednak gdy Jezus wisi na krzyżu wielu wyśmiewa go i prowokuje. «Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Zaufał Bogu: niechże Go teraz wybawi, jeśli Go miłuje. Przecież powiedział: “Jestem Synem Bożym”» (Mt 27, 42-43).

Wyśmianie, drwiny, niedowierzanie, poniżanie. Tak wiele tego wokół nas i wobec nas. A może już wołamy jak Jezus?: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” Jednak te słowa otwierają Psalm 22, który kończy się potwierdzeniem pełnego zaufania Bogu.

Panie Jezu, rozpostarty między nami a Ojcem, bądź naszym znakiem nadziei, gdy już innej nie mamy, gdy świat wokół zdaje się tylko z nas drwić. Bo Ty nie wzgardzisz ani się nie brzydzisz nędzą biedaka. Nie ukrywasz przed nim swojego oblicza i wysłuchujesz go, kiedy woła do Ciebie . (por Ps 22, 25)

 

STACJA XII Jezus umiera na krzyżu

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Gdy w VI wieku epidemia szerzyła się w całej Italii i uderzyła w Rzym, Papież Grzegorz Wielki wezwał rzymian do podążania za przykładem pokutujących mieszkańców Niniwy mówiąc: „rozejrzyjcie się wokół siebie – oto miecz gniewu Bożego wymierzony w całą ludność. Nagła śmierć wyrywa nas ze świata, dając nam ledwie sekundę. W tym właśnie momencie – ach – jakże wielu z nas ulega pochłonięciu przez zło, nie mogąc nawet pomyśleć o pokucie”. Następnie święty papież wezwał wszystkich do podniesienia oczu ku Bogu, by Jego dzieci zdecydowały się na poprawę.

Spoglądając na krzyż Chrystusa i rozważając moment śmierci naszego Zbawiciela, módlmy się o poprawę obyczajów nas samych ale i  wszystkich współczesnych ludzi, o bezinteresowną miłość pełną poświęcenia dla innych, o miłość, która nie lęka się nawet śmierci.

STACJA XIII Pan Jezus z krzyża zdjęty

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Na początku epidemii koronawirusa biskupi azjatyccy tak się modlili: „ Módlmy się, aby nasza błogosławiona Matka przyszła z pomocą i zapobiegła globalnej epidemii. Prośmy Ją żarliwie o macierzyńską obronę i powstrzymanie szybkiego rozprzestrzeniania się tego śmiertelnego wirusa. Niech wleje w serca nadzieją i odwagę, niech wyciągnie swoje cudotwórcze dłonie nad chorymi, aby ich uzdrowić…W tych trudnych chwilach, niech nasza matka Maryja, która stała obok krzyża swojego umierającego Syna Jezusa będzie ostoją siły i światłem nadziei dla pracowników służby zdrowia, którzy ryzykują życie, aby ocalić zarażone osoby”.

Panie Jezu, pomóż nawet w najtrudniejszych momentach naszego życia nie tracić nadziei i nie popadać w rozpacz.

 

.STACJA XIV Pan Jezus złożony do grobu

Ksiądz: Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.

Wszyscy: Żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył

Przerażają nas ciągłe wiadomości o nowym wirusie. Patrzymy na państwa i miasta w różnych regionach Europy i świata. Zastanawiamy się nad losem naszej Ojczyzny. Król Polski Michał Korybut Wiśniowiecki po modlitwie przed obrazem Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej, umieścił na obrazie wizerunek polskiego orła z napisem: „ Daj Panie pokój naszym dniom”.

Modląc się za ofiary epidemii, polecając zarażonych, losy współczesnego świata, naszej Ojczyzny i naszych rodzin, razem z Maryją módlmy się do Ukrzyżowanego: Daj Panie pokój naszym dniom, powstrzymaj epidemię, uspokój nasze serca i pozwól nam złożyć całą nadzieję w Twoim Miłosierdziu.

Któryś za nas cierpiał rany…

 

MODLITWA KOŃCOWA

Zakończmy nabożeństwo Drogi Krzyżowej modlitwą świętego Jana Pawła II:

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swą miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego Miłosierdzia, aby w Tobie Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!