Po dwutygodniowym przygotowaniach ponad 20 parafialnych zespołów z Archidiecezji Wrocławskiej spotkało się w przestrzeni wirtualnej aby wspólnie modlić się i pracować.

Bardzo ważną kwestią poruszoną podczas webinarium był sprawy dotyczące bezpiecznego zbierania żywności i obsługi klientów w biurach parafialnych.  Szczegółowo zostały omówione zasady dotyczące zbiórki Tak.Pomagam!, które należy przenieść na codzienność pracy w parafialnej w zespołach.

Kliknij aby przeczytać zasady bezpieczeństwa podczas zbiórki żywności

 

Michał Brzezicki, koordynator Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zaproponował parafialny zespołom z Wrocławia możliwość skorzystania z zasobów Sektora III, który obecnie prowadzi dystrybucję środków ochrony osobistej, takich jak przyłbice czy płyny dezynfekujące dla organizacji pożytku publicznego.  Każdy wrocławski Parafialny Zespół Caritas jest instytucją uprawnioną do korzystania z takiego wsparcia.  Aby otrzymać materiały ochronne należy  wypełnić i  złożyć wniosek  dostępny na poniższej stronie:

http://www.sektor3.wroclaw.pl/magazyn-srodkow-ochrony-osobistej-w-centrum-sektor-3/

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt z Michałem Brzezickim:

Tel. 668 021 036

m.brzezicki@wroclaw.caritas.pl

 Zbiórka żywności Tak.Pomagam!

 W dniach 25-26 września odbędzie się zbiórka żywności Tak pomagam.  Parafialne zespoły, które zgłosiły swój udział otrzymają potwierdzenie o tym czy taka zbiórka będzie mogła się odbyć na terenie wybranych przez nich obiektów. Liczymy na to, że  do 18  września otrzymamy z Caritas Polska potwierdzenia dla wszystkich sklepów. Bardzo prosimy aby skrupulatnie zastosować zasady bezpiecznego zachowania podczas zbiórki oraz, aby umówić szczegóły organizacji tego przedsięwzięcia z kierownikami sklepów.  Jest to Niezwykle istotne, ponieważ różne sieci mają swoje wewnętrzne regulaminy i postanowienia dotyczące zachowania w czasie tego typu działań.  Z tego powodu niektóre sieci sklepów już dziś odmówiły nam możliwości organizacji zbiórki żywności.

Materiały dotyczące zbiórki żywności takie jak ulotki, plakaty, podziękowania i identyfikatory zostaną przekazane parafialnym zespołom w momencie, kiedy otrzymamy potwierdzenie o udziale sklepów w zbiórce żywności.  Zainteresowane zespoły zostaną powiadomione drogą sms-ową przez koordynatora zbiórki Michała Brzezickiego.

Jeszcze raz gorąco podkreślamy  konieczność kontaktu z kierownikami sklepów i ustalenia szczegółów dotyczących zbiórki.

Podsumowanie Projektu Letniej Akcji Kolonijnej 2020

W tym roku udało nam się zorganizować 8 wyjazdów w ramach Letniej Akcji Kolonijnej. Ze środków pozyskanych w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom udało się dofinansować w sumie 8 kolonii, półkolonii, obozów oraz rekolekcji. Skorzystało z nich prawie 290 dzieci.

Również w przyszłym roku będziemy dofinansowywać letni wypoczynek dzieci i młodzieży na zasadach podobnych jak w tym roku.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2020

Już w październiku dotrą do parafii świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Zachęcamy były w porozumieniu z księżmi proboszczami rozpocząć jak najwcześniej dystrybucję, tak aby udało się je rozprowadzić możliwe szybki terminie, ponieważ istnieje obawa o zostrzeniu rygorów sanitarnych ze względu na sezonowe choroby okresu jesienno-zimowego.

Wigilia Bożego Narodzenia 2020

Chcemy aby 20 parafialnych zespołów Caritas zorganizowało Wigilijne spotkania, które zostaną wsparte przez zakup artykułów żywnościowych. Spotkania opłatkowe odbędzie się to w ramach programu Caritas Polska o nazwie Senior Caritas.  Zachęcamy aby parafialne zespołu zgłaszały się do nas wyrażając chęć uczestniczenia w programie i otrzymania wsparcia w organizacji wigilijnych spotkań.

 Prezentujemy założenia  tego programu:

Okres pandemii spowodował poruszenie serc, które zaowocowało zaangażowaniem wielu osób w działania na rzecz seniorów. Widząc wielki potencjał tej oddolnej inicjatywy chcemy  podjąć próbę zintegrowania osób zaangażowanych w niesienie pomocy i przekształcić ich entuzjazm w bardziej regularne działania pomocowe. Służyć temu ma zbudowanie lokalnych sieci informacji o osobach potrzebujących i tych, którzy taką pomoc mogą świadczyć. Zwieńczeniem tych działań będą spotkania wigilijne organizowane w 20 punktach naszej archidiecezji. 

W ramach projektu wyłonione zostanie 20 PZC. Będą one: wyszukiwać w swoich parafiach osoby zaangażowane w wolontariat podczas pandemii oraz nowych wolontariuszy, zbierać informacje o seniorach potrzebujących, którzy korzystali ze wsparcia tych wolontariuszy, podczas wspólnych spotkań zbudują sieć relacji i przepływu informacji w lokalnym środowisku o osobach potrzebujących i tych, którzy pomoc mogą świadczyć. 

Budowanie sieci relacji ale i komunikacji da wolontariuszom możliwość poznania nowych technologii informacyjnych.  Zaangażowanie nowych, młodych wolontariuszy w niesienie pomocy seniorom w potrzebie zbuduje relacje międzypokoleniowe oparte na odpowiedzialności i wzajemnym zaufaniu. 

 Wrocławska Wigilia oraz Upiecz dobro na święta

Te dwa programy które dotychczas były obowiązkowymi punktami w kalendarzu Wrocławskiej Caritas będą musiały zmienić formułę ze względu na panujący w kraju reżim sanitarny. Chcemy zachęcić parafialne zespoły z Wrocławia do organizowania Wigilii przy parafiach. Będą one mniejsze, ale za to bardziej integrujące lokalne środowisko.  W tym momencie trwają rozmowy dotyczące dofinansowania organizacji takich Wigilii.  Prosimy  parafialne zespoły aby  wstępnie zaczęły prowadzić rozmowy z księżmi proboszczami o ewentualnej możliwości przygotowania wieczerzy wigilijnej w parafii.  Mamy zapewnienie, że tego typu działania zostaną wsparte przez gminę Wrocław przez zakup paczek żywnościowych. Być może również uda się zdobyć dofinansowanie na artykuły żywnościowe potrzebne do przygotowania wieczerzy świątecznej, które po zakupieniu przez biuro CAW, zostaną rozdysponowane na parafie przygotowujące spotkania wigilijne.

Zgłoszenia prosimy kierować do:

Robert Jadwiszczak

rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl

Telefon: 662 217 292

Obecność w mediach społecznościowych

Obecny czas spowodował przeniesienie aktywności wielu osób do przestrzeni wirtualnej. Dlatego zachęcamy Parafialne Zespoły Caritas do tworzenia własnych stron i profil w mediach społecznościowych.  Dzięki temu uda nam się wspólnie propagować ideę Caritas na wszelkie możliwe sposoby do jak najszerszego grona  osób.  Prosimy również o większą aktywność na profilu prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.  Apelujemy, a by zarówno polubić publikowane tam treści, udostępniać oraz komentować choćby jednym słowem. Dzięki temu bardzo wzrośnie zasięg naszej działalności. Zapewniamy również o możliwym wsparciu w pomocy założenia i prowadzenia profilu społecznościowego parafialnego zespołu.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Paweł Trawka

rzecznik@wrocław.caritas.pl

Telefon: 662 218 277

 

Bank Żywności we Wrocławiu

Coraz bardziej rozszerza się a zakres działalności i współpracy pomiędzy Parafialnymi Zespołami Caritas a bankiem żywności we Wrocławiu.  Gorąco zachęcamy do rozpoczęcia współpracy i korzystania z zasobów tej instytucji.  Dotychczasowe doświadczenie zespołów pokazuje jak wiele żywności można ocalić przed zniszczeniem a jednocześnie nieść realną pomoc osobom potrzebującym.

Kontakt do banku żywności:

Błażej Krasoń –  Prezes Zarządu

Telefon: 502 724 213

 

Gala wolontariatu:

Dyrektor Caritas Polska zaprasza wolontariuszy oraz diecezjalnych koordynatorów wolontariatu do udziału w Gali Wolontariatu Caritas Polska, która odbędzie się w dniu 10.10.2020 w godzinach 10:00 -14:15 na platformie internetowej Teams.

Zgłoszenia poprzez kontakt :

Robert Jadwiszczak

rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl

Telefon: 662 217 292