Od ubiegłego roku została zmieniona formuła organizacji i sposobu finansowania letniego wypoczynku finansowanego ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzięki tej zmianie poszczególne Parafialne Zespoły Caritas  oraz Szkolne Koła Caritas   mogły otrzymać środki na wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. W trakcie Letniej Akcji Wakacyjnej 2019 z dofinansowania skorzystało 18 podmiotów, dzięki czemu skorzystało niemal 850 uczestników letnich wyjazdów. Dofinansowanie dotyczy  zarówno organizacji kolonii jak i półkolonii a także wyjazdów, pielgrzymek i wycieczek.

Zasady ubiegania się oraz sposób rozliczenia zawarte są w regulaminie

REGULAMIN

WNIOSEK ZAŁĄCZNIKI