Serdecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe Liderów Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Spotkanie formacyjno-informacyjne odbędzie się we Wrocławiu w sobotę 8 czerwca 2019 roku w Domu Sióstr Maryi Niepokalanej przy ul. Kard. B. Kominka 3/5.

PROGRAM ZJAZDU

KAPLICA

10.00 – 11.30 Adoracja, sakrament pokuty, katecheza, Eucharystia

AULA DOMU

11.30– 12.30 Omówienie planowanych działań:

  • Podziękowanie za udział w: promocji 1% podatku na rzecz CAW; akcjach: Pomagam., Nasza Paka
  • Obchody 30-lecia działalności Caritas 1989-2019
  • Podsumowanie Projektu Letniej Akcji Kolonijnej 2019
  • Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów 2019 – turnus PZC w Łebie: 29.06 -9.07.2019
  • Włączenie się w organizacje pielgrzymki osób niewidomych i niedowidzących – Trzebnica 14 września w 2019
  • Kromka chleba – zbiórka żywności w dniach 20 – 21 września
  • Obchody ku czci św. Jadwigi patronki Caritas, 20 października w sanktuarium w Trzebnicy – podziękowanie za 30 lat działalności prze PZC
  • Zbiórka żywności – Tak, pomagam. 6 – 7 grudnia 2019
  • Dominica Caritatis – Niedziele Caritas w parafiach
  • Dekanalne Spotkania, Miłosierdzie na co dzień – relacje z działań PZC

Potwierdzenie zgłoszenia udziału Członków Zarządu Zespołu lub delegatów w Zjeździe, należy dokonać do dnia 4 czerwca 2019 roku, wysyłając sms na nr 662 217 292 lub drogą emailową na adres rjadwiszczak@wroclaw.caritas.pl. – ilość osób, parafia.

W przypadku zmian personalnych oraz sprawozdań z działalności Parafialnego Zespołu Caritas za rok 2018, prosimy osoby delegowane o dostarczenie odpowiednich formularzy, wg. wzorów dostępnych na stronie internetowej pod adresem:

http://wroclaw.caritas.pl/wzory-sprawozdan-pzc .

Życząc wszelkiej łaski Bożej dla Księdza Proboszcza oraz Wolontariuszy PZC,
wyrażamy również głęboką wdzięczność za podejmowane dzieła Caritas, które są świadectwem naszej wiary.