17 stycznia opiekunowie Szkolnych Kół Caritas spotkają się w Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 4 aby poprzez wspólną modlitwę formować się do pracy z młodymi wolontariuszami.  Spotkanie będzie miało też charakter organizacyjny. Wspólnie będziemy przygotowywać obchody 30 – lecia utworzenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej podczas zjazdu SKC w Centrum Historii Zajezdnia na ul Grabiszyńskiej.Opracujemy program obchodów i podzielimy się zadaniami związanymi z poszczególnymi punktami tego wydarzenia.

Od tego roku została zmieniona formuła organizacji i sposobu finansowania letniego wypoczynku finansowanego ze środków Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Dzięki temu poszczególne Szkolne Koła będą mogły otrzymać środki na  wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Dofinansowanie będzie mogło być przeznaczone zarówno na organizację kolonii jak i półkolonii a także wyjazdów i wycieczek. Zasady ubiegania się oraz sposób rozliczenia zostaną przedstawione na spotkaniu.

Coraz większe zaangażowaniem młodych wolontariuszy w dzieła pomocowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej owocują włączaniem się Kół między innymi w zbiórki żywności.  Na spotkaniu mówimy sobie ten rodzaj działalności pomocowej oraz podsumujemy akcje “Nasza Paka” czy “Wrocławska Wigilia”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu, które potrzebne jest każdemu z opiekunów SKC dla dobrze uformowanego prowadzenia młodych wolontariuszy.  Wspólne przygotowanie wydarzenia w Centrum Historii Zajezdnia będzie też owocowało zintensyfikowanym zaangażowaniem dzieci i młodzieży w wolontariat.

 

Program spotkania:

10.00 – 10.45 Eucharystia – kościół pw. śś. Piotra i Pawła

10.45 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 13.00 Przedstawienie zadań w nowym semestrze m.in.:

  •         30 – lecie działalności CAW – planowane obchody uroczystości
  •         Tak, pomagam. Zbiórka żywności 29-30 marca
  •         Jubileuszowy Zjazd SKC – Centrum Historii Zajezdnia 23 maja 2019
  •         Letnia Akcja Kolonijna 2019 – zasady dofinasowania wypoczynku
  •         Talent Miłosierdzia
  •         Jałmużna wielkopostna, skarbonki

13.00 – 13.30 Poczęstunek. Zakończenie spotkania.