„Caritas” jest miłością mądrą i praktyczną, dostrzega potrzeby osób ubogich i stara się traktować ich indywidualnie według życiowego miejsca i potrzeb. Takie rozumienie miłości stało się impulsem do powstania akcji „Kromka Chleba dla sąsiada”. Ma ona na celu wsparcie samotnych starszych osób w przeżywaniu codzienności oraz uwrażliwienie społeczeństwa na ich los.

W dniach 16-23 września 2018 r. Caritas diecezjalne organizują wspólne wypiekanie chleba, w którym wezmą udział wolontariusze i podopieczni prowadzonych przez nich placówek. Caritas będzie się dzielić chlebem w parafiach i na rynkach miast. Kulminacyjnym momentem akcji będzie zbiórka żywności, która odbędzie się w dniach 21-22 września 2018 r. w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek poprzez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym.

 

Wesprzyj Akcję

Według statystyk GUS,w 2020 roku ponad 25% Polaków będzie miało powyżej 60. lat, a jeśli trend ten gwałtownie się nie zmieni, to w 2050 roku będzie to 40% osób. Jak wskazują statystyki GUS, blisko 45% 60-latków i blisko 90% 80-latków ma trudności z pokonywaniem schodów. Ponad dwie trzecie seniorów powyżej 60. roku życia cierpi na przewlekłe choroby i regularnie odwiedza aptekę. Do tego dochodzi samotność. Blisko połowa osób powyżej 75. roku życia to wdowcy, których większość żyje w jednoosobowych gospodarstwach domowych.

Uczuć nie da się przełożyć na liczby, można je przełożyć jedynie na międzyludzkie relacje.

Kromka Chleba dla sąsiada to program, którego celem jest pomoc osobom, które cierpią z powodu niedostatku, są starsze, czują się samotne i opuszczone. Chodzi o życzliwość i zainteresowanie losem sąsiada, o którym często niewiele wiemy. Pierwszym krokiem może stać się Kromka Chleba.

Dane statystyczne pochodzą z prognozy GUS 2015