100 projektów na 100 – lecie

W ramach realizowanego z Caritas Polska programu 100 projektów na 100 – lecie możemy wspierać zarówno wolontariuszy, w których chcielibyśmy bardziej rozwinąć umiejętności wsparcia osób potrzebujących, dać im szansę na rozwój osobisty i zawodowy w kierunku liderów lokalnych, rozwoju kompetencji miękkich polegających na umiejętności budowania relacji z osobami wykluczonymi, starszymi, potrzebującymi wsparcia jak również osoby potrzebujące, zagrożone wykluczeniem społecznym, poprzez budowę współpracy międzypokoleniowej. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej realizuje 3 projekty w ramach tego programu:

Aktywizacja Wolontariuszy Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Program skierowany jest do wolontariuszy Hospicjum Domowego w Oławie, którzy chcą się włączyć w opiekę nad pacjentami, ale nie mają odpowiedniego przygotowania. Szkolenia są otwarte także dla innych członków lokalnej społeczności. Drugie szkolenie (jesienne) będzie adresowane do aktywnych oławskich seniorów  – członków Klubu Seniora oraz Oławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ze względu na rosnącą liczbę podopiecznych Hospicjum rośnie zapotrzebowanie na osoby przygotowane do wspierania rodzin w opiece paliatywnej.

Organizowane warsztaty w szkołach pomogą edukować młodzieży jak postępować ze starszymi schorowanymi osobami.

 Celem jest przygotowanie merytoryczne, wyposażenie w umiejętności pielęgnacyjne oraz rozwinięcie kompetencji miękkich wolontariuszy Hospicjum oraz innych osób zainteresowanych. Efektem tego będzie gotowość do pielęgnacji oraz wsparcia terminalnie chorego a tym samym przyjście z pomocą rodzinom i opiekunom chorych. Dodatkową wartością w wymiarze społecznym będzie podniesienie świadomości roli opieki paliatywnej oraz wzmacnianie wartości empatii i bezinteresownej pomocy.

Patriotyzm XXI wieku – Warsztaty edukacyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Wrocławia

Celem projektu jest wspieranie aktywności dzieci i młodzieży poprzez:  zajęcia kulturalne – wyjścia do teatru opery, poznanie kultury Polskiej; zajęć językowych – za pośrednictwem innowacyjnych nowych metod nauki języków pokażemy dzieciom jak promować lokalny patriotyzm wśród rówieśników z innych krajów; spotkania z ciekawym człowiekiem – ukazywanie patriotyzmu na przykładach wzorców patriotycznych.

Projekt Patriotyzm XXI wieku prowadzony jest dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Wrocławia oraz wolontariuszy Caritas, którzy będą wsparciem dla prowadzących zajęcia.

100 profili na 100 –lecie

Celem jest szkolenie wolontariuszy z Parafialnych Zespołów Caritas w zakresie bezpiecznej obsługi komputera, Internetu, poczty elektronicznej oraz profilu na Facebooku. Dzięki poznaniu możliwości nowych technologii komunikacyjnych wolontariusze ­– seniorzy będą bardziej aktywni na tym polu oraz wzmocnią międzypokoleniową możliwość komunikacji. Chcemy utworzyć profile Facebook i konta mejlowe dla wszystkich naszych PZC.

W ramach projektu chcemy wyłonić grupy wolontariuszy PZC chętne do rozwijania swoich umiejętności w zakresie obsługi komputera. Wolontariusze PZC zostaną poinformowani o projekcie podczas Zjazdu Parafialnych Zespołów Caritas. Dodatkowo informacja zostanie przekazana mejlowo i sms do wszystkich PZC. Podczas warsztatów nauczymy ich podstaw obsługi poczty elektronicznej, poruszymy zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci, stworzymy i nauczymy obsługiwać profile na Facebooku, zarówno osobiste jak i profile Parafialnych Zespołów Caritas.

Liczymy na długofalowe owoce projektu w postaci funkcjonujących profili Parafialnych Zespołów.  Nasi wolontariusze są najaktywniejszymi członkami w społeczności lokalnej. Często uczestniczą w innych lokalnych zaangażowanych społecznych a zdobyta wiedza będzie mogła być również wykorzystana na tym polu. Również  lokalnej społeczności zostanie przekazany czytelny sygnał, gdzie mogą zwrócić się o pomoc.

Mistrzowski zjazd – 24 maja

Rozgrzewka z mistrzem świata, Rafałem Kubackim, otworzła sportową część spotkania dla 400 wolontariuszy ze Szkolnych Kół Caritas. Wcześniej spotkali się na wspólnej modlitwie przy ikonie Maryi przywiezionej z Syrii i poświęconej przez papieża Franciszka. Każdy z wolontariuszy otrzymał biało czerwoną koszulkę i znaczek SUPER WOLONTARIUSZ.

W programie zjazdu znalazły się również gra w korfball, pokazy szermierki sportowej, sztafeta z przeszkodami, ścianka wspinaczkowa, akrobatyczny tor przeszkód, pokazy ratownictwa medycznego, zajęcia plastyczne, rozgrywki unihokeja czy quiz historyczny.

Mobilna Ambasada

Na Zjeździe Szkolnych Kół Caritas we Wrocławiu nie mogło zabraknąć ekipy Busa Caritas. 400 wolontariuszy wzięło udział w Mszy św., a także wysłuchało świadectw przedstawicieli Caritas Polska, który uczestniczyli w audiencji z Ojcem Świętymi. Na samym początku uroczyście wniesiono ikonę Matki Bożej z Aleppo, pobłogosławionej przez Papieża. Bus Caritas-Mobilna Ambasada Niepodległej odwiedza mieszkańców całej Polski, aby wspólnie świętować 100-lecie niepodległości poprzez popularyzację wartości patriotycznych. Na trasie nie brakuje chwil refleksji, ale także wymiany doświadczeń i rozrywki. Odzyskanie niepodległości to okazja, aby zainspirować do dalszych działań na rzecz aktywności społecznej, m.in. w zakresie wolontariatu.

Wyprawka dla Żaka naszego rodaka

Wrocławska Caritas zmienia formułę akcji, która na Dolnym Śląsku znana była jako „Wyprawka dla Żaczka”. W tym roku skierowaliśmy pomoc do naszych rodaków mieszkających na wschodzie, do dzieci i młodzieży z polskiej parafii w Żytomierzu, które na co dzień biorą udział w lekcjach j. polskiego. W parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Żytomierzu, księża pallotyni organizują zajęcia plastyczne i muzyczne. Obecnie ogromną popularnością cieszą się lekcje języka polskiego. Dla wielu język polski jest przepustką do lepszego życia. Ponad połowa z nich to Polacy urodzeni na Wschodzie. W Żytomierzu jest 55 tysięcy Polaków.

Uśmiech bez granic

Dzięki ofiarodawcom wspaniale udała się kolonia sfinansowana ze środków akcji „Uśmiech bez granic”. Zaprosiliśmy polskie dzieci z Ukrainy na wakacyjny wypoczynek w Ulinii nad Bałtykiem. Jest to nasz gest solidarności z rodakami na wschodzie , z którymi chcemy świętować naszą wielką rocznicę będącą świętem wszystkich Polaków. Ponad 80 dzieci z polskiej parafii w Żytomierzu na Ukrainie poznawało Polskę: naszą przyrodę, kulturę, język i historię.

Osoby niepełnosprawne na szlaku historii Polski, w setną rocznicę odzyskania Niepodległości”, dofinansowanego przez Caritas Polska. Szlakiem historii do Warszawy podążali uczestnicy z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dobroszyc, Henrykowa i Małkowic.  Wycieczka śladami naszej historii na długo pozostanie w pamięci, to hołd i uczczenie osób, które oddały swoje życie za wolność Polski.