Caritas Archidiecezji Wrocławskiej u progu kończącego się roku szkolnego 2017/18, wyraża wdzięczność dyrektorom oraz nauczycielom, w tym szczególnie opiekunom SKC, za działania związane z wolontariatem uczniowskim, skupiającym się w Szkolnych Kołach Caritas naszej diecezji.

Celem podsumowania działalności w ciągu roku, a szczególnie wydarzenia Jubileuszowego Zjazdu Szkolnych Kół Caritas z dnia 24 maja, w którym udział wzięło blisko 400 wolontariuszy wraz z opiekunami, zapraszamy do udziału w Spotkaniu Opiekunów.

Planowane spotkanie odbędzie się w poniedziałek 11 czerwca b.r. w godzinach
10.00 – 13.00 w siedzibie Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przy ul. Katedralnej 7. Rozpoczęciem spotkania będzie Eucharystia dziękczynna, za łaski jakich mogliśmy wspólnie doświadczyć.

W trakcie spotkania m. in. zostanie podjęta tematyka w zakresie:

  • Podsumowania rocznej działalności;
  • Relacji i uwag z ostatniego Zjazdu SKC;
  • Przedstawienia propozycji i zaplanowanie działań w nowym roku szkolnym 2018/19.

 

Do udziału w tym wydarzeniu zapraszamy nauczycieli i pedagogów nie związanych z Caritas, którzy chcieliby włączyć się w nasze działania.