200 prezentów otrzymały dzieci od św. Mikołaja . To efekt akcji #NaszaPaka. Dziękujemy ks. Arcybiskupowi Józefowi Kupnemu za pomaganie św. Mikołajowi.