Wolontariusze, podopieczni i pracownicy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, w sobotę 17 września, zapraszali Wrocławian do dzielenia się najbardziej podstawowym darem Bożym, o który się codziennie modlimy. Finał kampanii Dni Kromki Chleba Caritas pokazał mieszkańcom miasta, jak wiele jest w nas dobra, jak wielu ludzi angażuje się na rzecz najuboższych i jak wiele jest dzieł niosących pomoc oraz wsparcie.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

>>KLIKNIJ TUTAJ<<

>>KLIKNIJ TUTAJ<<

Finał kampanii rozpoczęła uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. ks. bp prof. Andrzeja Siezieniewskiego w Archikatedrze Wrocławskiej. Wolontariusze modlili się za dzieła i dobrodziejów Caritas, prosząc, aby dla nikogo nie zabrakło chleba, i błagając o błogosławieństwo w podejmowanej na rzecz bliźniego pracy. Bp Andrzej Siemieniewski wskazywał w homilii na głębokie zakorzenienie instytucjonalnej pomocy charytatywnej w Kościele. Zwrócił również uwagę, że można wskazać datę inauguracji Roku Miłosierdzia, roku łaski i szczególnego pochylenia się nad uczynkami miłosierdzia, ale już przy wskazywaniu daty zakończenia tego świętego czasu powinniśmy być ostrożni, bo miłosierdzie jest tym, czym żyje chrześcijaństwo, co jest w jego sercu.

 

Wrocławianie i turyści z zaciekawieniem przyglądali się kilkuset osobom ubranym w czerwone koszulki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, które po Eucharystii w barwnym korowodzie przeszły zKatedry na Plac Solny, by tam wspólnie świętować i częstować przechodniów pajdą chleba ze smalcem oraz pyszną grochówką – taką, jaką otrzymują bezdomni i ubodzy w jadłodajni Caritas przy ul. Słowiańskiej. Kosztując świeżego chleba każdy mógł otrzymać ulotkę z informacją o akcji „Kromka Chleba Caritas” oraz gdzie i jak pomagać osobom ubogim i potrzebującym.

W namiotach placówki Caritas prezentowały swoje wyroby i rękodzieła, a za kulisami trwały przygotowania do występów osób z niepełnosprawnościami. Na przeszkodzie występom artystycznym stanął ulewny deszcz, ale wolontariusze znaleźli schronienie w Narodowym Forum Muzyki i wrocławskim Ratuszu. Zaprezentować się zdążyła jedynie orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Domaniowa, która również przez cały przemarsz akompaniowała i nadawała rytm kolumnie wolontariuszy.

O 12.30 wolontariusze Szkolnych Kół Caritas przeszli do Narodowego Forum Muzyki, gdzie czekała na nich wielka dziecięca orkiestra z przygotowanym pięknym  koncertem “Dzieci Suzuki” w ramach Wratislavia Cantans. Zebrani wolontariusze w skupieniu wysłuchali próby a następnie mieli możliwość zajrzenia w najgłębsze zakamarki wrocławskiego NFM.

W tym samym czasie dorośli udzielający się w Parafialnych Zespołach Caritas, spotkali się w Sali Wielkiej wrocławskiego Ratusza, aby wysłuchać prelekcji Piotra Kontkiewicza, zastępcy dyr. Deparlamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ich roli w budowaniu społeczeństwa wrażliwego na ubogich i potrzebujących, odpowiedzialnego za słabszych i angażującego się społecznie.

 

 

Na placu Solnym mieli wystąpić podopieczni Placówek Caritas, z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo Wychowawczego  i Domów Opieki, jednak ulewny deszcz nie pozwolił na zaprezentowanie się na scenie. Ulewa nie popsuła jednak nastrojów uczestników. Patrząc na wolontariuszy, którzy pomagali składać przemoczone namioty i sprzątać plac – a były to głównie osoby bezdomne – można było doświadczyć niezwykłej transfuzji dobra, gdzie już nie wiadomo do końca, kto tak naprawdę daje, a kto otrzymuje.

 

Czy wiesz, że…

 

Według danych GUS z 2015 roku, 2,5 mln osób w Polsce żyło w ubóstwie głębokim a blisko 6 mln w ubóstwie relatywnym. Z głębokim ubóstwem związane jest często niedożywienie, które w sposób szczególny dotyka dzieci znajdujące się w procesie rozwoju.

Caritas diecezjalne w Polsce prowadzą 69 ośrodków pomocy dla osób bezdomnych, 91 jadłodajni dla ubogich, 31 domów pomocy społecznej, 32 ośrodki dla matek z dziećmi oraz 180 świetlic socjoterapeutycznych. W całej Polsce działa blisko 5000 Parafialnych Zespołów Caritas zajmujących się w większości troską o osoby ubogie.

Caritas Polska pragnąc przyjść z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, od lat prowadzi kampanię społeczną „Kromka Chleba Caritas”. Ma ona na celu nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy bezrobotnych, bezdomnych i ubogich, aby ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego, poniżenia i odrzucenia.

Wolontariusze, podopieczni i pracownicy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w sobotę 17 września zapraszali wrocławian do dzielenia się najbardziej podstawowym darem Bożym, o który się codziennie modlimy. Finał Dni Kromki Chleba Caritas pokazał mieszkańcom miasta, jak wiele jest w nas dobra, jak wielu ludzi angażuje się na rzecz najuboższych, jak wiele jest dzieł niosących pomoc i wsparcie.

Ponad 300 wolontariuszy Caritas, dorosłych, młodzieży i dzieci spotkało się w archikatedrze wrocławskiej, modląc się za dzieła i dobrodziejów Caritas, prosząc, by dla nikogo nie zabrakło chleba, i błagając o błogosławieństwo w podejmowanej na rzecz bliźniego pracy. Bp Andrzej Siemieniewski wskazywał w homilii na głębokie zakorzenienie instytucjonalnej pomocy charytatywnej w Kościele. Zwrócił również uwagę, że można wskazać datę inauguracji Roku Miłosierdzia, roku łaski i szczególnego pochylenia się nad uczynkami miłosierdzia, ale już przy wskazywaniu daty zakończenia tego świętego czasu powinniśmy być ostrożni. Bo miłosierdzie jest tym, czym żyje chrześcijaństwo, co jest w jego sercu.

 

 

Zachodnia Izba Gospodarcza