Nawet świętując pomagają chorym. Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Wrocławskiej obchody swojego jubileuszu zorganizowała jako konferencję dla środowiska medycznego. – W ten sposób pomagamy również chorym, kształcąc personel lekarski i pielęgniarski – podkreśla ks. Dariusz Amrogowicz dyrektor wrocławskiej Caritas.

Więcej zdjęć można zobaczyć TUTAJ

_dsc1405_400

W południowej części naszej archidiecezji  od 10 lat działa Hospicjum Domowe prowadzone przez wrocławską Caritas. Tylko w ubiegłym roku pod opieką zespołu hospicyjnego było 585 pacjentów dotkniętych m. in. chorobami nowotworowymi. W sobotę, 24 kwietnia br. w Oławskim ratuszu odbyły się jubileuszowe obchody. Świętowanie odbyło się w formie konferencji naukowej dla lekarzy i pielęgniarek nt.: „Leczenie objawowe w codziennej praktyce lekarskiej”. Dla Caritas Archidiecezji Wrocławskiej była to okazja nie tylko do dzielenia się doświadczeniem personelu hospicjum, ale również do przekazania wartości i postaw jakimi kierują się w codziennej posłudze chorym. Dlatego wśród prelegentów znalazł się bp prof. Jacek Kiciński i ks. Tomasz Filinowicz – od wielu lat współpracujący z dolnośląskimi hospicjami.

Konferencja została objęta patronatem abp Józefa Kupnego, który z tej okazji wystosował specjalne przesłanie do uczestników. W liście sygnowanym przez ks. dr Rafał Kowalskiego czytamy, że Metropolita Wrocławski ma nadzieję, że “przyczyni się ona wydatnie do zwrócenia uwagi na problemy tej grupy społecznej oraz uwrażliwi wszystkich na wartości, jakimi może on się dzielić z całym społeczeństwem”. W swym liście Ksiądz Arcybiskup podkreśla również, że „konferencja nabiera szczególnego charakteru w kontekście przeżywanego w Kościele Roku Miłosierdzia, w którym Ojciec Święty wzywa nas, by uczynki miłosierdzia stawały się programem naszego postępowania”. Przytaczając słowa papieża Franciszka, abp Józef Kupny przestrzega przed „wirusem śmierci”, którym dotknięte są społeczeństwa nie szanujące ludzi chorych.

_dsc1370_400

 

Swoim patronatem konferencję objął również burmistrz Oławy, Tomasz Frischmann, który w różnorodny sposób wspiera działalność Hospicjum Domowego Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W jego imieniu wiceburmistrz miasta, Małgorzata Pasierbowicz, przekazała na ręce wieloletniego kierownika hospicjum, Adama Dziadury nagrodę i podziękowanie za 10 letnią służbę na rzecz osób chorych i cierpiących.

Naukowy patronat nad całym wydarzeniem sprawowała Anna Orońska, Konsultant woj. Dolnośląskiego ds. medycyny paliatywnej. Inne obowiązki nie pozwoliły jej wziąć osobistego udziału w konferencji, ale do jej uczestników przesłała list gratulacyjny wypełniony też bardzo przejmująca treścią. Doktor Orońska napisała: „Obejmujecie Państwo opieką tych chorych, którzy – nie waham się tego powiedzieć – cierpią najbardziej.   Oprócz wielu dolegliwości fizycznych dotyka ich bezradność, depresja, lęk przed śmiercią, nie rzadko osamotnienie, niezrozumienie ze strony najbliższych i niestety często – pracowników służby zdrowia. To wy, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej, pomocy rehabilitantów, wolontariuszy, wsparcia duchowego – oferujecie swoje towarzyszenie, zrozumienie, empatie, poczucie bezpieczeństwa. (…) Ruch opieki paliatywnej i hospicyjnej wydaje się być znakiem czasu – głoszone przezeń idee są przeciwwagą dla zagrożeń współczesnego świata, w którym szerzą się egoizm, brak szacunku dla życia, pogarda dla słabości i starości, odrzucanie cierpienia a tym samym współczucia dla cierpiących. Hospicjum wpisuje się w nurt działań zmierzających do uczynienia naszego świata bardziej ludzkim.”

Prowadzący zwrócił uwagę na zbieżność treści i diagnozy danych nam znaków czasu, jaki zaprezentował w swoim wystąpieniu bp prof. Jacek Kiciński oraz doktor Anna Orońska. Podkreślając boży przymiot, jakim jest miłosierdzie, nowy sufragan wrocławski zwrócił uwagę na jego dwa wymiary – ten który możemy związać z postawą ojcowską i ten mający znamiona czułości i troskliwości matczynej. W tej macierzyńskim przejawie miłosierdzia mieszczą się dzieła Caritas – wskazał bp Jacek.

_dsc1340_400

Ks. Tomasz Filinowicz, od wielu lat działający jako kapelan hospicyjny w naszej archidiecezji opowiadał o swoim doświadczeniu i potrzebie delegowania takich prezbiterów, którzy będą mogli stać się członkami personelu hospicyjnego. Przytaczając wzruszające historie ze swej posługi wskazywał na jej konieczność i niezwykłą rolę.  Kapelani pomagają nie tylko pacjentom w przygotowaniu się do śmierci i spotkania z miłosiernym Ojcem, ale również wspierają rodziny, dając im nadzieję i duchową pomoc. Trzecim obszarem troski duszpasterza hospicjum jest personel i cały zespół, którego z jednej strony jest integralnym członkiem ale powinien też w pewien sposób stać ponad- nie w sensie wywyższenia lecz oglądu całości. Ks. Tomasz podkreślił również ogromną odpowiedzialność pielęgniarek, które mają najbliższy kontakt z pacjentami i ich rodzinami. To one, dzięki bliskiej relacji z kapelanem, mogą np. zadzwonić do niego w nocy prosząc o pilny przyjazd do np. konającego. Rodziny często nie mają takiej odwagi, czy nie czują potrzeby tego typu wsparcia.

Lekarze hospicjum, z kierownikami Adamem Tomaszewskim i Adamem Dziadurą oraz personel pielęgniarski przedstawiali w swoich wystąpieniach szczegółowe zagadnienia natury medycznej dotyczące bezpośrednio opieki nad pacjentem terminalnym, czy paliatywnym.

Swój wykład miała także Marta Możejko, koordynująca wolontariat hospicyjny. Podczas konferencji wielokrotnie zwracano uwagę na niezastąpioną rolę wolontariuszy w posłudze hospicyjnej. Nie są oni dodatkiem, uzupełnieniem ale konieczną częścią zespołu hospicyjnego. Koordynatorka hospicyjnego wolontariatu opowiedziała o sposobie działania, podziale wolontariuszy  i zaangażowaniu w akcje, które budują świadomość w społeczeństwie oraz propagują ideę hospicyjną.

Konferencję zakończyło wspólne zwiedzanie Oławskiego ratusza.