WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W DOBROSZYCACH

Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej liczy 67 uczestników, którzy zamieszkują teren powiatu oleśnickiego. Placówka zapewnia dojazd dla osób biorących udział w zajęciach terapeutyczno – rehabilitacyjnych z okolicznych miejscowości.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W HENRYKOWIE

Celem organizowanych zajęć terapeutycznych jest nauka współpracy w grupie, rozwijanie sprawności psychomotorycznych, logicznego myślenia, inwencji twórczej, rozwój wyobraźni, a przede wszystkim przystosowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie.

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W MAŁKOWICACH

Warsztat Terapii Zajęciowej – jest to placówka pobytu dziennego, która ma na celu stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Sprzęt wypożyczamy na okres jednego roku. Po tym czasie na Biorącym ciąży obowiązek zwrócenia sprzętu w stanie niepogorszonym. Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia umowy należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DOBROSZYCACH

Ośrodek stanowi czasowe miejsce zamieszkania, zastępuje dom rodzinny i zaspokaja potrzebę  przynależności, uznania, zrozumienia i bezpieczeństwa. Tutaj zdobywają wiedzę na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjalnej i zawodowej w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dzieci głęboko upośledzone nabywają umiejętności w oddziale rewalidacyjno-wychowawczym.