O nas
Warsztat Terapii Zajęciowej wchodzący w skład Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach rozpoczął działalność 1 grudnia 2004 r.
Powstał on dzięki współpracy, staraniom i zaangażowaniu ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza, ks. abp Mariana Gołębiewskiego, ks. bp Edwarda Janiaka, Starosty Wrocławskiego – Andrzeja Wąsika, dyrektora Caritas Polska ks. Adama Derenia oraz dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – ks. Mirosława Kiwki. Warsztat jest pierwszą tego typu placówką w ziemskim Powiecie Wrocławskim.

Dla kogo
Warsztat Terapii Zajęciowej – jest to placówka pobytu dziennego, która ma na celu stworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej. Aktualnie warsztat prowadzi zajęcia dla 40 osób.

Warsztat zapewnia uczestnikom
• ogólne usprawnianie;
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym;
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej;
• poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
• udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych (konkursach, wycieczkach turystyczno-krajoznawczych, przeglądach tanecznych, wokalnych i teatralnych)

Jednym z założeń działalności Warsztatu jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy, poprzez m.in. budowanie pewności siebie, rozwijanie umiejętności wykonywania codziennych czynności, rozwój psychofizycznych sprawności oraz umiejętności zawodowych. Prowadzone zajęcia pobudzają do kreatywności oraz poszukiwania nowych zainteresowań.

Odpowiedzialni za poszczególne pracownie terapeuci wspólnie z psychologiem opracowują i realizują indywidualne programy terapii dla każdego uczestnika. Pozwalają one określić mocne strony każdej z osób, a także wyznaczają obszary, w których możliwe jest zdobycie nowych umiejętności.

Warsztat Terapii Zajęciowej sprzyja integracji z otoczeniem, tym samym przeciwdziała marginalizacji osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne.

1. W pracowni gospodarstwa domowego podopieczni uczą się przygotowywania prostych i bardziej skomplikowanych posiłków. Zajęcia mają na celu praktycznie i teoretycznie uczyć zasad zdrowego żywienia z elementami savoir – vivre.
Ponadto uczestnicy poznają zasady posługiwania się sprzętami i narzędziami kuchennymi.

2. Podczas pobytu w pracowni rękodzieła zapoznają się z technikami hafciarskimi i krawieckimi a także szydełkowania, filcowania na sucho i mokro, wykonują stroiki świąteczne i okolicznościowe, w zależności od upodobań tworzą własnoręcznie obrazy igłą, malowane poduszki lub zakładki do książek.

3. Pracownia plastyczna daje szerokie możliwości poznania różnych technik plastycznych takich jak: rysowanie, malowanie, wycinanie, wydrapywanie, klejenie do techniki decoupage. Dzięki różnorodności wykorzystywanych technik uczestnicy kształtują wrażliwość estetyczną oraz poznają nieograniczone możliwości wyrażania ekspresji twórczej.

4. W pracowni modelarsko – ogrodniczej podopieczni poznają różne metody pracy stolarskiej, które wpływają na rozwój zdolności manualnych. Posługują się narzędziami ręcznymi i elektronarzędziami służącymi do obróbki drewna. Zadania w tej pracowni są dobrane odpowiednio do pór roku, bowiem założeniem jest także praca w ogrodzie i na działce.

5. Zajęcia w pracowni komputerowo – dydaktycznej umożliwiają naukę obsługi komputera i programów informatycznych. Uczestnicy uczą się korzystania z zasobów Internetu, co ma służyć także kształtowaniu ich umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej. Przepisują i edytują teksty (opracowują warsztatową książkę kucharską), tworzą prezentacje multimedialne oraz uczą się korzystania z różnorakich urządzeń elektronicznych i biurowych typu: drukarka, laminator, aparat fotograficzny, sprzęt nagłaśniający.

6. W pracowni reedukacji z elementami muzykoterapii odbywają się zajęcia edukacyjne doskonalące umiejętność pisania, liczenia, czytania oraz poszerzające zakres wiedzy ogólnej. Metody i sposoby pracy dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych i emocjonalnych podopiecznego, metody te łączą działania dydaktyczne i rewalidacyjne. Elementy muzykoterapii służą relaksacji oraz przygotowaniom występów artystycznych.

Zgłoszenia
Dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Warsztatu lub przesłać pocztą.

Warunki przyjęcia do warsztatu
• ukończone 18 lat
• ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (umiarkowany, znaczny) wraz z zawartym wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej
• podanie o przyjęcie do WTZ-u (z podanym telefonem kontaktowym)
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach w placówce

Koszt uczestnictwa
Uczestnictwo w zajęciach ma charakter nieodpłatny

Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach

Adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon:
71-79-30-180,

E-mail:
wtzmalkowice@wroclaw.caritas.pl

Kierownik:
Marcin Seretny

Zastępca Kierownika WTZ:
Karolina Kucharska

___________________

Centrum Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Warsztat Terapii Zajęciowej
Filia w Dobroszowie Oleśnickim

Adres:
ul. Portugalska 2
55-095 Dobroszów Oleśnicki
Gmina Długołęka

Telefon:
790 – 766 – 170

E-mail:
dobroszow.wtz@gmail.com

Kierownik:
Marcin Seretny

Historia budynku i warsztatu

budynek_-_lata_1900-1945_.jpg__850

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem dawnego klasztoru z zespołem folwarcznym z przełomu XIX i XX wieku. Przeznaczony pierwotnie na dom spokojnej starości, pełnił tą funkcję do 1939 r. W czasie wojny wykorzystywany był jako szpital dla żołnierzy Wehrmachtu. Od 1945 r. pełnił funkcję sierocińca, administrowany przez „Caritas”, a opiekę nad nim sprawowało Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek. W roku 1952 placówka została upaństwowiona. Przy domu dziecka powstało gospodarstwo, założono sad i pasiekę, a także tuczarnie świń i fermę drobiarską.

Jest to budynek murowany posiadający 3 kondygnacje nadziemne, poddasze użytkowe oraz całkowite podpiwniczenie.
Jego powierzchnia użytkowa wynosi ponad 6 tysięcy metrów kwadratowych.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej otrzymała nieruchomość w Małkowicach (gm. Kąty Wrocławskie) w darowiźnie od Powiatu Wrocławskiego. Do czerwca 2003 r. prowadzony był tu dom dziecka.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Małkowicach rozpoczął działalność 1 grudnia 2004 r.
Powstał on dzięki współpracy, staraniom i zaangażowaniu ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza, ks. abp Mariana Gołębiewskiego, ks. bp Edwarda Janiaka, Starosty Wrocławskiego- Andrzeja Wąsika, dyrektora Caritas Polska ks. Adama Derenia oraz dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – ks. Mirosława Kiwki. Warsztat jest pierwszą tego typu placówką w ziemskim Powiecie Wrocławskim.

Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia wyremontowano i wyposażono ze środków Caritas przy współudziale Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.