IX Dolnośląski Mityng Pływacki Olimpiad Specjalnych! Zawodnicy naszego klubu “Radośni” Dobroszyce, pod opieką trener Ilony Trzciańskiej-Senger wystąpili w relacji z zawodów w telewizji ECHO24.

O nas
Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej z siedzibą w Dobroszycach istnieje od 01.12.2003 r.
Jest to placówka dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością.

Współorganizatorem i pierwszym kierownikiem Warsztatu był ks. Aleksander Jasiczek a  od dnia 24 maja kierownikiem jest mgr Krzysztof Gawroński.

Dla kogo
Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej liczy 67 uczestników, którzy zamieszkują teren powiatu oleśnickiego. Placówka zapewnia dojazd dla osób biorących udział w zajęciach terapeutyczno – rehabilitacyjnych z takich miejscowości jak: Oleśnica, Twardogóra, Międzybórz, Bierutów oraz z okolicznych wiosek.

Pracownie
Do dyspozycji uczestników jest 14 pracowni: przygotowująca do samodzielnego życia, gospodarstwa domowego, plastyczno-ceramiczna, krawiecko-hafciarska, ogrodniczo-rękodzielnicza, stolarsko-konserwatorska, gospodarczo-techniczna, arteterapii, manufaktury, hortiterapii i rękodzieła, komputerowa oraz pracownia rehabilitacji, muzykoterapii i reedukacji.
W razie potrzeby objęci są opieką psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego.

Cel
Najważniejszym celem podejmowanych działań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym jest zwiększenie umiejętności w zakresie wykonywania czynności życia codziennego, umiejętności interpersonalnych i komunikacji, a także nauka i utrwalenie umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia, które dają możliwość pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu. Podopieczni mogą również skorzystać z zajęć sportowych, co umożliwia im wzięcie udziału w zawodach sprawnościowych takich jak, Olimpiada Specjalna czy turnieje piłki nożnej.
Z myślą o uczestnikach organizowane są również wyjazdy o charakterze kulturalno-oświatowym oraz turnusy rehabilitacyjne.

Koszt pobytu
Uczestnictwo w Warsztacie Terapii Zajęciowej ma charakter nieodpłatny, warunkiem przyjęcia jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Przygotowująca do samodzielnego życia
Założeniem pracowni jest ukierunkowanie na kształcenie, naukę i utrwalanie czynności niezbędnych w życiu codziennym.
W zakresie podejmowanych działań mieści się nauka sprzątania, obsługa sprzętu AGD oraz nauka przygotowywania prostych posiłków. Ponadto obowiązkiem danej pracowni jest organizacja różnorodnych imprez okolicznościowych, podczas których jest odpowiedzialna za część kulinarną. W trakcie zajęć terapeuta prowadzący dba o przestrzeganie bezpieczeństwa, higieny pracy oraz regulaminu pracowni.

Gospodarstwa domowego
Założeniem pracowni gospodarstwa domowego jest możliwość nabycia przez uczestników zajęć takich umiejętności,
które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Pracownia na co dzień zajmuje się przygotowywaniem śniadań oraz posiłków obiadowych. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się, m.in. obsługi sprzętu AGD, dbania o porządek, potrafią sporządzić listę produktów potrzebnych do wykonania danej potrawy oraz zapoznają się z zasadami zdrowego odżywiania.

Plastyczno-ceramiczna
Działania podejmowane w obrębie pracowni skupiają się na rozwijaniu zdolności artystycznych i manualnych. Pracownia ta w swoim zakresie oferuje możliwość poznawania metod i technik zarówno plastycznych jak i ceramicznych. Dużym atutem  jest technika decoupag oraz filcu, za sprawą których eksponowane są przedmioty życia codziennego w interesujący sposób – postarzając i ozdabiając butelki, słoiki, czy pudełka, natomiast filc umożliwia wykonanie malutkich torebek i koszyków.  Ponadto  uczestnicy tworzą prace z gliny, glinki ceramicznej, gipsu, uczą się też obsługiwać piec do wypalania gliny. Odkrywają twórcze talenty malując na szkle specjalnie przeznaczonymi do tego farbami, wydzierają, wyklejają i modelują, ćwicząc w ten sposób koordynację wzrokowo – ruchową oraz sprawność motoryki małej.

Pracownia muzykoterapii
Jak sama nazwa wskazuje są to zajęcia ukierunkowane na muzykę i wszelkie formy pracy z nią związane. W trakcie zajęć uczestnicy uczą się prawidłowo korzystać z aparatu oddechowego, trenują umiejętność zrozumiałego artykułowania głosek, pojedynczych słów, a nawet zdań. Dużym atutem jest możliwość nauki tańca – poprzez zajęcia taneczne kształtują prawidłową postawę ciała, harmonię ruchu oraz doskonalą koordynację wzrokowo – ruchową. Ważną częścią oddziaływań terapeutycznych są zajęcia relaksacyjne, dzięki którym uczestnicy mają możliwość wyciszenia się i zapanowania nad swoimi emocjami. Najbardziej wymiernymi efektami naszej pracy są liczne występy sceniczne nagradzane ogromnymi brawami.

Pracownia arteterapii
Zajęcia w pracowni arteterapii ukierunkowane są na rozwój zdolności manualnych, zdolności poznawczych, obserwacji, myślenia, wyobraźni, wrażliwości na piękno i estetykę.  Zajęcia te mają nauczyć uczestników wyrażania swoich uczuć, nastrojów, stanów emocjonalnych środkami plastycznymi. Kształtujemy zdolności z zakresu rysunku, malarstwa, haftu i innych technik pracy, np. wypalanie w drewnie, wyklejanie wydzieranki, itp. Podczas pracy na zajęciach arteterapeutycznych uczestnicy zdobywają umiejętności niezbędne do podjęcia zatrudnienia.

Pracownia gospodarczo – techniczna
Pracownia gospodarczo – techniczna jest miejscem, gdzie przygotowuje się elementy głównie ze sklejki do dalszego wykończenia w pracowni arteterapii. Uczestnicy zajmują się szlifowaniem półfabrykatów, które później są wykorzystywane do prac kiermaszowych. W okresie wiosenno-letnim zajęcia często prowadzone są w ogrodzie, podopieczni wówczas dbają o teren dookoła Warsztatu, np. kosząc trawę. Natomiast w okresie jesienno-zimowym zajmują się zagrabianiem liści i odśnieżaniem terenu przy placówce.

Pracownia hortiterapii i  rękodzieła
Pracownia hortiterapii i rękodzieła skupia w sobie różnorakie rodzaje zajęć, które są podejmowane podczas pobytu uczestników w palcówce. Istotą hortiterapii jest kontakt z roślinami. Ich różnorodny zapach, smak oraz faktura są głównymi bodźcami pobudzającymi zmysły człowieka. Hortiterapia wykorzystuje ogród i rosnące w nim rośliny do uzyskania niesamowitych rezultatów podczas rehabilitacji. W trakcie zajęć uczestnicy pozyskują umiejętności z zakresu dbania o roślinność, poszerzania umiejętności prac ogrodniczo – pielęgnacyjnych, jak i również zwiększanie  zainteresowań przyrodniczych.

Zajęcia z zakresu rękodzieła zawierają w sobie szeroki spektrum czynności, gdzie głównym celem jest usprawnianie motoryki małej ale również koordynacji wzrokowo – ruchowej. Jest to  niezbędne do podnoszenia samodzielności w życiu codziennym. Trening umiejętności manualnych pozwala na odkrywanie nowych zdolności oraz na kreatywny sposób spędzania czasu wolnego. Rękodzieło to nie tylko robótki ręczne takie  jak praca z szydełkiem i drutami ale też tworzenie gobelin, obsługa maszyny do szycia a także tworzenie kompozycji o charakterze świątecznym i przygotowywanie prac kiermaszowych.

Pracownia reedukacji
Zajęcia w pracowni reedukacji ukierunkowane są na utrwalenie i poszerzenie wiedzy z zakresu umiejętności szkolnych. Podejmowane oddziaływania terapeutyczne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym, wspomagają rozwój osoby z niepełnosprawnością, pomagają w rozwijaniu zainteresowań, wyrabiają cechy osobowości, które warunkują samodzielne i poprawne funkcjonowanie oraz wyposażają w takie umiejętności i wiadomości aby mogła bez przeszkód uczestniczyć w życiu społecznym, adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności. Dobór zajęć rewalidacyjnych dostosowany jest do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychomotorycznych każdego uczestnika. Zajęcia w pracowni reedukacji ukierunkowane są więc na poszerzanie wiedzy ogólnej, doskonalenie umiejętności takich jak manualne i grafomotoryczne, z zakresu matematyki i języka polskiego, percepcji słuchowej i wzrokowej, orientacji przestrzennej oraz procesów myślowych. W trakcie zajęć wprowadzane są elementy aktywizacji zawodowej, uczestnicy analizują posiadane umiejętności i predyspozycje do wykonywania danego zawodu.

Pracownia komputerowa
Pracownia wyposażona jest w sześć komputerów. W tej pracowni uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności z zakresu obsługi komputera, budowy i zasad działania komputera, wykonywania prostych projektów graficznych, edycji tekstu, korzystania z Internetu, wykorzystywania Internetu w celach komunikacyjnych (np. poczta internetowa), prac w zakresie małej poligrafii oraz projektowania i tworzenia różnych publikacji, wizytówek, kalendarzy i dyplomów. Podopieczni korzystają  również z różnych gier edukacyjnych. Gry te kształtują i rozwijają zdolności logicznego myślenia, wyobraźni przestrzennej a także dostarczają wiadomości z różnych dziedzin nauki. Na potrzeby placówki  tworzona jest niezbędna dokumentacja. Wykonywane są takie czynności jak  kopiowanie, przechowywanie, edycja i obróbka zdjęć i filmów warsztatowych. Pracownia rozwija się nieustannie zaopatrując się w coraz to nowszy sprzęt (gilotyna, bindownica, laminator) a perspektywicznie rozwój ma zmierzać do działalności małej-poligrafii.

Pracownia krawiecko – hafciarska
Celem podejmowanych działań w pracowni krawiecko – hafciarskiej jest rozwijanie wyobraźni i wydobycie ukrytych zdolności. Uczestnicy nabywają takich umiejętności jak wyszywanie i haftowanie. Wykorzystują do tego różne narzędzia: druty do wełny, szydełka oraz poznane techniki, tworząc przy tym rozmaite serwetki i obrazki. Uczestnicy mają również możliwość poszerzania swoich umiejętności, m.in. poprzez szycie strojów epokowych. Zadania dostosowane są do indywidualnych możliwości każdej osoby. W trakcie zajęć zdobią i dekorują, wykonując dużo okolicznościowych drobiazgów, które są sprzedawane podczas kiermaszów.

Pracownia manufaktury
W pracowni manufaktury podejmowane są działania o charakterze manualnym i artystycznym. Uczestnicy mają możliwość nabycia umiejętności wytwarzania świec poprzez odlewanie z form i modelowanie ręczne. Wyrabiają również mydła oraz tworzą księgi i kartki okolicznościowe, wykonując je, m.in. metodą quilllingu, embossing, scrapbooking. Działania terapeutyczne skupiają się również na tworzeniu dekoracji kwiatowych metodą kanzaski oraz renowacją małych elementów wyposażenia wnętrz.

Pracownia stolarsko – konserwatorska
W pracowni stolarsko – konserwatorskiej materiałem wykorzystywanym do pracy jest drewno i jego pochodne. Naszymi wytworami są, m.in. szafki, zestawy wypoczynkowe, ogrodowe, huśtawki, ramki, podstawki, stelaże do prac przestrzennych i inne. Pracownia ta również produkuje elementy i półfabrykaty, które są wykorzystywane do tworzenia rożnych stroików i dekoracji.  Uczestnicy mają możliwość nabycia umiejętności posługiwania się narzędziami kreślarskimi i stolarskimi. Dokonują drobnych napraw i renowacji na terenie placówki, wykonując między innymi takie czynności jak: utrwalanie powierzchni lakierem, malowanie, czyszczenie elementów papierem ściernym lub pilnikiem, łączenie elementów przy użyciu kleju, gwoździ, itp.

Pracownia ogrodniczo-rękodzielnicza
Pracownia ogrodniczo – rękodzielnicza jest miejscem, w którym uczestnicy dbają o rośliny znajdujące się na terenie placówki. Do głównych zadań terapeutycznych należy podlewanie, zasilanie nawozami, przesadzanie i rozsadzanie tworząc własne szczepki roślin. Hodowane są również domowe zioła takie jak: szczypiorek, pietruszka, koperek. Oprócz zajęć ogrodniczych wykonywane są drobne prace manualne oraz prace związane z rękodziełem, czyli liczne hafty, tkanie gobelin. W okresach przedświątecznych praca skupiona jest na tworzeniu stroików i dekoracji, które można zakupić podczas kiermaszów.

Pracownia rehabilitacji
Zajęcia w sali rehabilitacyjnej pozwalają na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Każdy uczestnik ma indywidualny tok usprawniania leczniczego, opracowany przez rehabilitanta w porozumieniu z lekarzem ortopedą i uwzględnieniu orzeczeń lekarskich. Ma to na celu właściwe stymulowanie rozwoju, korekcję i kompensację niedorozwojów. W sali rehabilitacyjnej do dyspozycji znajduje się sprzęt do fizykoterapii z działów: elektroterapii, ultradźwięków, laseroterapii, magnetoterapii, światłolecznictwa, masażu wibracyjnego, oraz sprzęt do kinezyterapii, m.in. drabinki, materace, rotory do ćwiczeń czynnych i do ćwiczeń biernych, bieżnię oraz stół terapeutyczny do ćwiczeń manualnych ręki. Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu ćwiczą na podwieszeniach w UGUL-u oraz pionizują się w pionizatorze. Osoby sprawne fizycznie biorą udział w zajęciach o charakterze sportowym – gry zespołowe, biorą także udział w zawodach sportowych.

Pracownia psychologiczna
W pracowni przeprowadzane są badania psychologiczne, zajęcia indywidualne oraz grupowe, psychoedukacja, a także prowadzona jest dokumentacja uczestników placówki. Działania podejmowane przez psychologa mają charakter interdyscyplinarny, czyli są oparte na współpracy między rodzicami uczestników, terapeutami zajęciowymi, pedagogiem, rehabilitantem i pracownikiem socjalnym. W trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość skorzystania między innymi z treningu relaksacji, czy aktywizacji zawodowej, w trakcie której uczą się umiejętności niezbędnych  do przyszłego zatrudnienia.

Pracownia pedagogiczna
Aktywność zadaniowa pedagoga ukierunkowana jest na prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczestników zajęć terapeutyczno – rehabilitacyjnych, w tym diagnozowanie ich potrzeb. Prowadzenie dokumentacji uczestników, która przedstawia zmiany dokonujące się w ich funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i zawodowym. Realizowanie różnych form pomocy pedagogicznej z uwagi na występujące problemy uczestników oraz organizacja działań profilaktycznych i wychowawczych ukierunkowanych na kształtowanie prawidłowych postaw.

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres
Ul. Stawowa 23
56-410 Dobroszyce

Telefon
71 314-11-13
71 397-63-36

E-mail
wtzdobroszyce@tlen.pl

 

Adres
Ul. Kościelna 3a
56-500 Syców

Telefon
62 785-20-62

 

Strona www
www.wtz-dobroszyce.org.pl

Osoba do kontaktu
Kierownik Krzysztof Gawroński