Zapraszamy na Archidiecezjalną Drogę Krzyżową osób chorych i z niepełnosprawnościami.

Nabożeństwo odbędzie się w Archikatedrze wrocławskiej 22 marca o godz. 10.00

Rozważania będą czytać osoby chore i z niepełnosprawnościami.

 

Droga Krzyżowa osób chorych i z niepełnosprawnościami

22 marca 2024r.

Katedra Wrocławska

 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

Panie Jezu Chryste, który dźwigałeś ciężki krzyż i umarłeś na nim dla naszego zbawienia, pragnę towarzyszyć CI w tej bolesnej drodze i przeżywać w sercu Twe cierpienia i śmierć, by tym okazać Ci swą miłość. Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy moje. Wiem, że to one były powodem Twej męki i śmierci. Przebacz mi Jezu, i spraw, bym Cię więcej nie obrażał.

Pragnę uzyskać wszystkie odpusty, jakie przywiązał Kościół Święty, nasza Matka, do tego nabożeństwa zbawiennego i miłego Twemu Boskiemu Sercu. Za przewodnika obieram sobie Twoją i moją Matkę Maryję.

 

 STACJA I  Pan Jezus na śmierć skazany

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej CAW Dobroszyce)

Najbardziej niesprawiedliwy wyrok, jaki kiedykolwiek sąd ludzki wydał, skazał Pana Jezusa na haniebną śmierć. Dla chwały Bożej i dobra dusz ludzkich przyjął Chrystus ten wyrok bez szemrania, z poddaniem się woli Bożej.

A jak ja przyjmuję niesprawiedliwe sądy ludzkie wydawane na mnie? Czy znoszę je cierpliwie, choć jestem przekonany, że są one niesłuszne i krzywdzące?

Jezu, spraw, bym innych ludzi nie sądził, a sądy niesprawiedliwe, wydane o mnie, umiał wykorzystać dla chwały Bożej i szczęścia wiecznego mojej duszy.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA II Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

 Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej CAW Dobroszyce)

Po wydaniu wyroku na Pana Jezusa Zbawiciel wziął z miłością krzyż na swoje zbolałe od biczowania ramiona, by na nim dokonać dzieła odkupienia, by nas nauczyć znoszenia naszych codziennych krzyży.

Czy w chwilach, gdy mnie dotyka cierpienie, pamiętam o słowach Chrystusa: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”?

Dziękuję Ci, Zbawicielu drogi, żeś mnie przez krzyż odkupił. Proszę Cię, daj mi tę łaskę, abym swoje krzyże znosił ze spokojem ucznia Chrystusowego.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA III Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Apostolstwo Zbawczego Cierpienia – Osoby niewidome)

Tak wielki był ciężar krzyża, że Pan Jezus upadł pod nim, raniąc swe Najświętsze Ciało. Czy myśląc o tym fakcie, pamiętam, że to moje grzechy były przyczyną Męki Zbawiciela, że to ciężar moich win powalił Chrystusa na ziemię?

Jezu, dopomóż, bym rozważając  Twą Mękę, nauczył się unikać grzechów, szczególnie grzechów ciężkich.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IV Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Apostolstwo Zbawczego Cierpienia – Osoby niewidome)

Jednym z najbardziej wzruszających momentów Drogi Krzyżowej było spotkanie na niej dwóch najczulej kochających się serc: Jezusa i Maryi. Tajemnica ta dokonała się w cichości, bez słów. Jezus nie skarży się przed Matką, a Matka nie obwinia sprawców męki Syna.

Czy umiem w cichości znosić moje cierpienia i nie użalać się na nie przed nikim, choćby to był mój najlepszy przyjaciel?

„Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”, naucz mnie znosić cierpienia w cichości.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA V Szymon z Cyreny pomaga Jezusowi nieść krzyż

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej Muminki)

Krzyż był tak ciężki, że umęczony Zbawiciel nie mógł go unieść. Zmuszono Szymona z Cyreny, by pomógł Jezusowi.

Każdy z nas ma obowiązek pomóc Odkupicielowi w dźwiganiu krzyża. Jak mam to rozumieć? W każdym cierpiącym bliźnim mam widzieć cierpiącego Chrystusa. Jaki jest mój stosunek do cierpiących? Czy śpieszę im z pomocą?

Jezu, daj, bym dobrze zrozumiał Twoje słowa: „ Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, mnieście uczynili”, bym zrozumiał, że cierpiący bliźni to cierpiący Chrystus.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VI Święta Weronika ociera twarz Pana Jezusa

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej Muminki)

Stare podanie kościelne głosi, że w czasie drogi krzyżowej pewna niewiasta, nie zważając na trudności ani względy ludzkie, przedarła się przez tłum, by otrzeć Panu Jezusowi twarz ociekającą krwią i potem. Trzeba było wielkiego męstwa, by przyjść z pomocą Boskiemu Skazańcowi wtedy, gdy otaczający motłoch zionął do Niego nienawiścią, złorzeczył Mu, bluźnił i przeklinał. Ten bohaterski czyn nagrodził Jezus odbiciem swej Najświętszej Twarzy na owej chuście.

A jak ja postępuję w życiu? Czy mężnie wyznaję Chrystusa gdy zachodzi potrzeba? Czy nie liczę się zbytnio z tym, co inni o mnie powiedzą, pomyślą?

Jezu spraw bym pamiętał o Twoich słowach: „ Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Moim Ojcem, który jest w niebie”. Spraw, bym posiadał cnotę chrześcijańskiego męstwa.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VII  Pan Jezus upada po raz drugi

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej Wspólnota)

Drugi upadek Pana Jezusa pod krzyżem przywodzi mi na pamięć grzechy, z których się już wyspowiadałem, poprawiłem, ale po pewnym czasie znów upadłem, bo za mało czuwałem nad sobą.

Częściej będę się zastanawiał nad słowami Chrystusa: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”.

Jezu upadający  pod ciężarem krzyża, dopomóż, bym żył według tej przestrogi.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA VIII Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

 Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej Wspólnota)

Oprócz świętej Weroniki, pojawiły się na drodze krzyżowej Pana Jezusa również inne kobiety. Lecz swoje współczucie ograniczyły one jedynie do łez. Nie zdobyły się na żaden czyn. Same łzy nie zadowoliły Pana Jezusa. Współczucie Mu nie wystarcza. Chrystus wymaga czynu.

A jaki ja wynoszę owoc z rozważanie Męki Pańskiej? Czy wnioski z niego płynące wprowadzam w moje codzienne postępowanie? A może kończę tylko na postanowieniu?

Zbawicielu drogi, wzmocnij moje siły, by czyny moje były potwierdzeniem mej wiary: bym pamiętał, że wiara bez uczynków jest martwa.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA IX Pan Jezus upada po raz trzeci

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej CAW Henryków)

Gdy rozważam trzeci upadek Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej, przed oczyma mej duszy staje grzech, który najczęściej popełniam; staje mi przed oczyma moja główna wada, która najwięcej zadała cierpień Zbawicielowi.

Z pomocą łaski Bożej muszę się jej pozbyć, by nie zadawać więcej boleści ukochanemu Odkupicielowi.

Duchu Święty, oświeć mój rozum, bym poznał swoją główną wadę; porusz moją wolę, i dodaj mi sił, bym jeszcze dziś rozpoczął skuteczne jej zwalczanie.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA X Pan Jezus z szat obnażony

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej CAW Henryków)

Dla przyjemności oczu ludzkich, przyozdobił Bóg naszą ziemię cudną szatą z drzew, roślin i kwiatów. Nieboskłon usiał niezliczoną ilością przepięknych świateł, a człowiek – zdziera z ramion Zbawiciela ostatnią suknię.

Poniżenie to wycierpiał Pan Jezus, by wynagrodzić Bożej sprawiedliwości za nasz bezwstyd, za grzechy ciała.

Boże, spraw, bym pokochał anielską cnotę czystości.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XI Pan Jezus przybity do krzyża

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Stowarzyszenie Świętego Celestyna)

Po przybyciu na szczyt Góry Kalwarii, na rozkaz oprawców, kładzie się Pan Jezus na drzewie krzyża, do którego zostaje przybity gwoździami. Nie dające się opisać językiem ludzkim cierpienia te znosi Zbawiciel za moje grzechy nieposłuszeństwa.

Chrystus cierpi, bo grzeszyłem nieposłuszeństwem przeciw Bogu i przeciw rodzicom. Często zapominałem, że „lepsze od ofiar jest posłuszeństwo”. Spraw o Jezu bym to zrozumiał i uczył się być posłusznym dzieckiem Boga.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XII Pan Jezus umiera na krzyżu

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Stowarzyszenie Świętego Celestyna)

Śmierć Pana Jezusa to punkt kulminacyjny największego dramatu w dziejach ludzkości. Według planów Bożych ma ona być zarazem punktem zwrotnym tragedii człowieka. Ma tę tragedię zakończyć, ma mu dać nowe życie łaski, którego następstwem będzie szczęście wieczne. Pełnię tego szczęścia osiągnę, jeśli w chwili mojej śmierci będę mógł zawołać wraz z Chrystusem „Wykonało się”, to znaczy wypełniłem wszystko, czego pragnął ode mnie Bóg.

Panie Jezu Chryste, dopomóż, bym zasłużył w dniu sądu na Twoje słowa: „ Dobrze sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana”.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIII Pan Jezus zdjęty z krzyża

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki)

Przed 33-laty Maryja zrodziła Jezusa, którego piękność uwielbiali aniołowie, oczarowani byli nim pastuszkowie, olśnieni królowie. Dziś świat oddaje Jej Ciało Jezusa okryte ranami, skrwawione, umęczone i martwe. Tak odpłacił się świat najbardziej kochającej z matek.

O Maryjo, naucz mnie czynić wszystko dobrze i naucz mnie być wdzięcznym za zbawienie, które Jezus mi ofiaruje.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

STACJA XIV Pan Jezus złożony do grobu

Przewodniczący:  Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

Wierni: Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.

(Rozważanie prowadzi Fundacja Przyjazny Dom im. Stanisława Jabłonki)

Po zdjęciu Pana Jezusa z krzyża, złożono Jego Ciało w grobie. Grób to kres doczesnej wędrówki człowieka. Czy staram się pamiętać o tej prawdzie?

Moim celem jest jednak niebo, wieczne życie z Bogiem. Osiągnę je, jeśli ukrzyżuję i złożę w grobie moje grzechy i wady.

Jezu, uczyń mnie swoim uczniem. Ucz przestrzegać Twego prawa – prawa miłości Boga i bliźniego i spraw, bym według tego żył i postępował.

Śpiew: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.

 

Panie Jezu, kończymy rozważania tej drogi krzyżowej. Wiemy, że to modlitwa, która serca nasze ma przenosić do tych wydarzeń, które naprawdę miały miejsce na Kalwarii. Spraw, byśmy pracowali nad sobą i byśmy wypracowywali w sobie łaskę doskonałej miłości, wrażliwości, serdeczności i poświęcenia dla Twoich spraw tu na ziemi i dla dobra ludzi, których stawiasz na naszej drodze. Bądź uwielbiony Panie Jezu teraz i na zawsze. Amen