1000 paczek przeznaczonych dla ubogich wrocławian zostało szybko i sprawnie rozdanych dzięki zaangażowaniu zarówno wolontariuszy, jak i żołnierzy WOT. Każda paczka stanowi cenny dar dla osób, które na co dzień zmagają się z brakiem wielu podstawowych rzeczy. W każdej znalazł się tradycyjny świąteczny opłatek pobłogosławiony przez abp Józefa Kupnego:

Na potrzebę troski o najbardziej potrzebujących mieszkańców Wrocławia zwrócił uwagę Andrzej Mańkowski, dyrektor MOPS we Wrocławiu:

Szczególne podziękowania dla wolontariuszy złożył płk Edward Chyła – dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Produkty zostały starannie zapakowane do reklamówek z wymownym napisem: “Niosę dobro”. Ta prostota wyraża głęboki sens akcji, ukazując prawdziwe dobro, jakie przynoszą ci, którzy podzielili się swoimi zasobami. Ta inicjatywa to nie tylko pomoc materialna, ale również gest solidarności i miłości bliźniego, który sprawia, że święta Bożego Narodzenia stają się czasem radości i nadziei dla tych, którzy na co dzień doświadczają trudności życiowych. Mali wolontariusze rozdali świąteczne kartki stworzone własnoręcznie przez przedszkolaki.

W ciągu ostatnich dni wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas w całej diecezji podjęli się stworzenia ponad 3000 paczek, które już trafiły do ubogich seniorów, samotnych i chorych. Ta imponująca liczba została osiągnięta dzięki hojności mieszkańców, którzy w duchu adwentowej jałmużny i solidarności z ubogimi przynosili liczne dary dla potrzebujących.