– Gdy oglądamy Olimpiadę, zawodnicy starają się pokazać swoją najwyższą formę i najlepsze wyniki, które są efektem wieloletniej pracy. Nasza Olimpiada ma zupełnie inny charakter, ponieważ to na niej ukazujemy wasze codzienne życie. – mówił ks. Dariusz Amrogowicz, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej podczas rozpoczęcia XVII Dolnośląskiego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych w Dobroszycach. –  To nie jest tak, że dzieje się to tylko raz w roku. Wy stawiacie czoła tym wyzwaniom każdego dnia. Wspólnie z rodzicami, opiekunami, i wychowawcami radzicie sobie z różnymi trudnościami, które towarzyszą w waszym życiu. Dziś chcemy wam wszystkim pogratulować i zachęcić, abyście w tym trudzie nie ustępowali, i abyście każdego dnia odnosili zwycięstwa – życzył dyrektor.

Reprezentanci 15 zespołów i klubów sportowych osób z niepełnosprawnościami zmagali się ze swoimi ograniczeniami i pokazywali hart ducha. Jako sędziowie i wolontariusze w tym dniu pomagają studenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Wydarzenie organizuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach oraz Olimpiady Specjalne.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Arcybiskup Józef Kupny, metropolita Wrocławski.

Program Treningu Aktywności Motorycznej (MATP) jest oficjalnym programem sportowo-rehabilitacyjnym organizowanym przez Olimpiady Specjalne. MATP ma na celu angażowanie osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Program rozwija się pod patronatem oficjalnych struktur na różnych szczeblach – lokalnym, regionalnym i krajowym.

MATP to program rehabilitacyjno-treningowy, w którym nacisk kładzie się na współpracę terapeuty z uczestnikiem. W odróżnieniu od typowych dyscyplin sportowych, w MATP nie występuje rywalizacja pomiędzy uczestnikami ani ścisłe przestrzeganie przepisów. Terapeuci dostosowują program do poziomu sprawności zawodników, pozwalając im w pełni wykorzystać swoje umiejętności. Ponadto uczestnicy mają możliwość korzystania z fizycznej pomocy terapeuty oraz specjalnie dostosowanego sprzętu, który spełnia ich indywidualne potrzeby.

Celem programu MATP jest przygotowanie uczestników do rywalizacji w oficjalnych zawodach Olimpiad Specjalnych. Kiedy zawodnik jest gotowy do rywalizacji w oficjalnych konkurencjach, przechodzi do następnego etapu i nie bierze już udziału w MATP. Przykłady konkurencji w oficjalnych zawodach Olimpiad Specjalnych dla osób o najniższym poziomie sprawności to między innymi rzut piłeczką palantową, skok w dal z miejsca, chód z asystą na 25 metrów w lekkiej atletyce, a także pływanie na 10 metrów z asystą czy próby sprawnościowe w piłce nożnej.

MATP jest dedykowany osobom, które nie mogą uczestniczyć w oficjalnych treningach i zawodach Olimpiad Specjalnych z powodu współwystępujących niepełnosprawności intelektualnych i fizycznych, które uniemożliwiają udział w standardowych dyscyplinach sportowych Olimpiad Specjalnych. Program ten jest również odpowiedni dla osób, które nie potrafią zrozumieć i przestrzegać zasad rywalizacji i regulaminów sportowych Olimpiad Specjalnych, na przykład z powodu głębokiej niepełnosprawności intelektualnej.

MATP wyróżnia się sześcioma kluczowymi elementami:

  1. **Brak rywalizacji:** MATP nie promuje rywalizacji ani ścisłych regulacji. Głównym celem programu jest stworzenie możliwości uczestnictwa w aktywnościach sportowych, eliminując konieczność rywalizacji i skomplikowanych regulacji.
  1. **Dostosowanie do wieku:** Program uwzględnia wiek uczestników i dostosowuje konkurencje oraz dyscypliny sportowe do ich poziomu umiejętności, co sprzyja lepszemu kontakcie i integracji z rówieśnikami.
  1. **Funkcjonalność:** MATP skupia się na kształtowaniu umiejętności, które można wykorzystać w codziennym życiu. Nauczane są aktywności ruchowe, które uczestnicy będą mogli wykonywać samodzielnie w przyszłości.
  1. **Integracja:** Program dąży do maksymalnej integracji uczestników z ich rówieśnikami i otoczeniem, zachęcając do uczestnictwa w rekreacji na ogólnodostępnych obiektach sportowych i rekreacyjnych.
  1. **Częściowe uczestnictwo:** MATP pozwala na korzystanie z różnych pomocy wspomagających ruch, takich jak urządzenia podtrzymujące głowę lub specjalnie dostosowany sprzęt, co umożliwia osobom z trudnościami w poruszaniu się aktywny udział w programie.
  1. **Zabawa:** Zabawa, emocje i radość są głównym źródłem motywacji do wysiłku w programie MATP.

Nawiązanie Programu Treningu Aktywności Motorycznej do oficjalnych dyscyplin sportu Olimpiad Specjalnych ma na celu przygotowanie uczestników do pełnej rywalizacji w zawodach, a jednocześnie zapewnia możliwość aktywności sportowej i integracji w przyjaznym i dostosowanym środowisku.