W 2022 roku, dzięki przekazaniu przez darczyńców 1% podatku na rzecz Caritas Polska trafiło aż 3 881 370,09 złotych. Jest to wyraz ogromnego zaufania dla naszej pracy i realizowanych różnorodnych  działań pomocowych.

– Bardzo dziękujemy wszystkim którzy wspierają i dostrzegają naszą działalność – podkreśla ks. Dariusz Amrogowicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Jak widać ta pomoc przekłada się na konkretne dzieła, konkretne zakupy, które będą w pierwszym rzędzie służyć seniorom ale i osobom z niepełnosprawnościami – dodaje dyrektor.

50 specjalistycznych łóżek w większości trafi do bezpłatnej wypożyczalni, prowadzonej we Wrocławiu.

– Z naszej wypożyczalni korzysta około 250 osób rocznie. W tym momencie 84 osoby użytkują takie łóżka a kolejne już na nie czekają – wyjaśnia siostra Aneta Banyś CDC, kierująca wypożyczalnią. – Wypożyczamy również wózki inwalidzie, balkoniki, koncentratory tlenu, kule, ssaki medyczne czy toalety dla seniorów. Wszystko bezpłatnie, trzeba jednak wnieść kaucje zabezpieczającą sprzęt dla innych osób- wyjaśnia siostra.

Łóżka zostaną wykorzystane również w placówkach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, opiekujących się seniorami i osobami z niepełnosprawnościami.

– W Domu Św. Józefa w Małkowicach skorzystają z nich podopieczni Domu Opieki, Zakładu Pielęgnacyjnego Opiekuńczo, oraz osoby z niepełnosprawnościami, które korzystają z opieki wytchnieniowej. – wylicza Marcin Seretny Dyrektor Domu w Małkowicach. – Ten typ łóżek sprawdza się u nas od wielu lat i ułatwia zarówno codzienne funkcjonowanie samych podopiecznych jak i ich pielęgnację i obsługę. Wielu naszych podopiecznych przebywa u nas od kilku lat i wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, jak bardzo profesjonalne i specjalistyczne łóżko dla jest istotne takiej osoby– podkreśla dyrektor.

– Te łóżka zapewniają dobry komfort i bezproblemowo obsługę. Można je elektrycznie regulować, dostosowywać wysokość, a dzięki trwałości elementów konstrukcyjnych nie eksploatują się zbyt szybko i mogą być w łatwy sposób transportowane. To jest istotne jeśli używane są w takich miejscach jak wypożyczalnie. – wyjaśnia Grzegorz Lasota, przedstawiciel firmy BURMEIER, producenta łóżek.

 

Dzięki środkom przekazanym od 2011 do 2022 roku na rzec Caritas Polska możliwe było wyposażenie placówek Caritas na terenie całej Polski w sprzęt medyczny i rehabilitacyjny za ponad 20 mln złotych. Z tych środków zakupiono m.in.:

6473 – łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne z pilotem

747  – ssakówmedycznych

1363 – koncentratory tlenu

inne sprzęty, w tym respiratory

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy Użyczającego z Biorącym. Do wypożyczenia niezbędne są dokumenty takie jak:
dowód osobisty osoby, która będzie wypożyczać sprzęt oraz osoby dla której  sprzęt ten będzie służył.
W przypadku Koncentratora tlenu potrzebne jest dodatkowo zalecenie lekarza prowadzącego o potrzebie stosowania koncentratora.

Okres, na jaki wypożyczany jest sprzęt
Sprzęt wypożyczamy na okres jednego roku. Po tym czasie na Biorącym ciąży obowiązek zwrócenia sprzętu w stanie niepogorszonym. Jeżeli zachodzi potrzeba przedłużenia umowy należy skontaktować się z pracownikiem Wypożyczalni Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Sprzęt rehabilitacyjny
Na potrzeby osób chorych wypożyczamy następujący sprzęt rehabilitycyjny:

* Łóżka pielęgnacyjne podnoszone na pilota

* Łóżka pielęgnacyjne podnoszone manualnie

* Koncentratory tlenu

* Wózki inwalidzkie

* Chodziki (balkoniki)

* Krzesełka toaletowe

* Kule

* Ortezy

 

Adres
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław

Telefon
668 021 033
713 271 315,

ypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Adres
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław

Telefon

713 271 315, lub 668 021 033 (we wtorki i w czwartki)
713 271 300 – sekretariat

E-mail
abanys@wroclaw.
caritas.pl

Osoba do kontaktu
Siostra Aneta Banyś CDC