Dobiegła końca organizowana przez Caritas zbiórka żywności „Tak. Pomagam”. Ludzie otworzyli swoje serca, aby pomóc najuboższym Polakom.

Możemy powiedzieć, że był to mały jubileusz. Akcja ta odbyła się po raz dwudziesty. Jest to dla nas bardzo istotne działanie, które ma na celu wsparcie podopiecznych Caritas, którymi opiekujemy się cały rok,  często od wielu u lat. To osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy, którzy korzystają z tej pomocy w parafiach – mówi Michał Brzezicki, koordynator akcji z Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

Dzięki ofiarowanym produktom spożywczym, osoby potrzebujące z terenu archidiecezji wrocławskiej będą mogły otrzymać paczki z żywnością. – Przez cały rok takie osoby przychodzą do wolontariuszy, prosząc o tą podstawową formę pomocy, jaką jest paczka żywnościowa. Co miesiąc do około setki parafii naszej archidiecezji przychodzą ubodzy by prosić o takie proste wsparcie. Dlatego organizujemy zbiórki żywności, a włączają się w nie Parafialne Zespoły Caritas (PZC). Poza tym PZC  przygotowują różnego rodzaju kwesty oraz kiermasze np. ciast. Chcą w ten sposób pozyskać żywność oraz środki, aby wesprzeć potrzebujących – zaznacza Robert Jadwiszczak , diecezjalny koordynator PZC.

Parafialne Zespoły Caritas nawiązują także współpracę z innymi podmiotami, aby móc rozszerzyć swoje pole działania. – Coraz więcej Parafialnych Zespołów Caritas  rozpoczyna  współpracę z Bankiem Żywności – mówi koordynator.

Jak zaznaczają organizatorzy, zbiórka była z jednej strony ważna, a z drugiej trudna. – Ta akcja była dla nas ważna, ponieważ mogli wziąć w niej udział wolontariusze Caritas. W ostatnich dwóch latach nie było to możliwe ze względu na pandemię. Wtedy to organizowaliśmy tzw. zbiórki pasywne. Nie było one jednak tak bardzo skuteczne, jak przy obecności wolontariuszy. Ich obecność, zachęta oraz słowo „dziękuję” sprawiały, że ludzie chętniej wkładali żywność od oznaczonych naszymi plakatami koszy – podkreśla Michał Brzezicki i dodaje: – trudność w zbiórce polegała na tym, że wielu naszych rodaków otworzyło swoje serca uchodźcom. I bardzo dobrze, że tak się stało. Przed rozpoczęciem akcji: „Tak. Pomagam” mieliśmy świadomość, że pozyskanej żywności nie będzie aż tak wiele. To niewątpliwie jest dla nas kłopotliwe, ale nie ustajemy w działaniach na rzecz naszych polskich ubogich i szukamy sposobu na niesienie im pomocy.

Podczas akcji „Tak. Pomagam!” zebrano 5764 kg żywności. W akcję włączyło się 315 wolontariuszy. Pomoc trafi do około 915 osób dotkniętych ubóstwem, szczególnie seniorów.