Nie ma w Trzebnicy osoby, która nie znałaby wolontariuszy Caritas. Oddają innym swój czas i serce. Zaangażowanie całej społeczności w niesienie pomocy potrzebującym ukaże m.in. burmistrz miasta, zaangażowany w różnorodne akcje pomocowe. O duchowym aspekcie dziedzictwa św. Jadwigi, które tak konkretnie realizowane jest w Trzebnicy opowie ks. kustosz Sanktuarium, przewodniczący Parafialnego Zespołu Caritas. Przewodniczką po działaniach parafialnych wolontariuszy będzie Pani Ewa.