W sobotnie przedpołudnie liderzy Parafialnych Zespołów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej przyjechali do Wrocławia na zorganizowany dla nich zjazd. Spotkanie miało charakter formacyjny, czemu pomagała modlitwa, adoracja, katecheza i Eucharystia. Duzy akcent w swojej katechez iks. Dariusz Amrogowicz położył na konieczność przypomnienia sobie podstawowych prawd wiary i treści zawartych w tzw. Małym katechizmie, aby pogłębić naszą misję miłosierdzia i nie sprowadzić jej tylko do roli dzieła charytatywnego. Liderzy wspólnie prosili o dary Ducha Świętego do posługi wobec potrzebujących.

Cześć informacyjna była okazją do zaplanowania działań w najbliższych miesiącach. Każdy z uczestników otrzymał kwartalnik „Caritas” oraz przygotowywany każdorazowo na zjazd informator.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja nowego programu Caritas Polska: „Pomagasz jak nigdy, płacąc jak zawsze”.

Z wielką radością wolontariusze przyjęli wiadomość o rozpoczęciu prowadzenia dyżuru prawnika, z którego będą mogły korzystać zarówno Parafialne Zespoły jak i ich podopieczni a także osoby bezdomne korzystające z łaźni i jadłodajni Caritas.

Po raz kolejny przedstawiona została idea akcji „Wyprawka dla żaka, naszego rodaka”, dzięki której tornistry wypełnione artykułami szkolnymi zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Polska potrębującym takiego wsparcia Polakom mieszkającym za wschodnią granicą.  

Informator PZC