Informujemy o możliwości dokonywania wpłat za kolonie letnie w Ulini.

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz termin turnusu kolonii.

Konto bankowe Letniej Akcji Kolonijnej:

Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K. PKO BP SA
36 1020 5226 0000 6102 0505 5118

KOORDYNATOR KOLONII :

Ewa Węgielska – tel. 662 210 871

kolonia@wroclaw.caritas.pl