Bez Was było by trudniej działać dla i z potrzebującymi. Dziękujemy Wam drodzy Kapłani, którzy jesteście Przewodniczącymi Parafialnych Zespołów Caritas, Opiekunami Szkolnych Kół, kapelanami w naszych placówkach, proboszczami i Chrystusowymi sługami głoszącymi w konfesjonale i na ambonie Boże Miłosierdzie.

 

Dziś szczególnie modlimy się za Was wszystkich pamiętając o Księdzu Arcybiskupie Józefie, którego ręce przed 35 – laty zostały namaszczone świętymi olejami gdy przyjmował święcenia prezbiteriatu

 

Niech Boże Miłosierdzie przez Was głoszone również Wszystkich Was wspomaga w służbie Kościołowi.