Ideą programu jest nie tylko wypoczynek w pięknej miejscowości nad morzem, ale też integracja środowiska działającego na rzecz drugiego człowieka, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych pól i sposobów społecznego zaangażowania, zwłaszcza w duchu Caritas. szczególny mikroklimat poprawia samopoczucie.

REGULAMIN

REGULAMIN AKCJI

WYJAZDOWEJ AKTYWIZACJI SENIORÓW ŁEBA 2018 CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

 

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów (dalej WAS) przeznaczona jest dla osób w wieku „50 +” – szczególnie czynnie uczestniczących w życiu Kościoła Katolickiego. Nie przewiduję się uczestnictwa w WAS dzieci, wnuków oraz innych osób nieletnich. Nie dopuszcza się zabierania na turnus zwierząt domowych: psów, kotów i innych.

 

§ 2 REZERWACJA I OPŁATY

 

1. Wstępne zgłoszenie do udziału uczestnika w WAS, dokonujemy osobiście lub telefonicznie u koordynatora turnusu.

2. Osoba zgłaszająca może dokonać wstępnej rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.

3. W ciągu 7 dni od wstępnego zgłoszenia, należy dopełnić formalności, czytelnie wypełnić Kwestionariusz osobowy (dostępny w formie papierowej w biurze CAW lub w formie elektronicznej na stronie www.wroclaw.caritas.pl).

4. Po wykonaniu czynności zgłoszenia opisanych w pkt. 2 i 3 w terminie do 30 dni (w przypadku turnusów koordynowanych przez parafię do 90 dni przed rozpoczęciem turnusu) należy wpłacić zadatek w wysokości 300 zł. Powyższa kwota stanowi jednocześnie pierwszą ratę opłaty za turnus. Zadatek nie podlega zwrotowi.

5. W razie rezygnacji z udziału w WAS (bez względu na przyczynę), zgłoszony uczestnik powinien na swoje miejsce znaleźć inną osobę, która weźmie udział w turnusie, tylko w takim przypadku osobie rezygnującej będzie przysługiwało prawo do zwrotu zadatku. O zamianie należy poinformować koordynatora, jednocześnie przekazując Kwestionariusz osobowy nowego uczestnika WAS. .

6. Wpłatę drugiej raty należy dokonać maksymalnie na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu (wysokość wpłaty uzależniona jest od ceny turnusu). Możliwość żądania zwrotu drugiej raty uzależniona będzie tylko i wyłącznie od zajścia nadzwyczajnych okolicznościach, których wystąpienia nie można było przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o uczestnictwie w turnusie (przez nadzwyczajne okoliczności rozumie się m.in. konieczność nagłej hospitalizacji, zachorowanie, śmierć krewnego, etc.).W razie zajście ww. okoliczności uczestnik WAS, członek jego rodziny lub inna osoba posiadająca stosowna umocowanie zobligowana jest do niezwłocznego poinformowania o tym koordynatora.

7. Wniosek i możliwość ubiegania się o zwrot drugiej raty każdorazowo uzależniona będzie od indywidualnej decyzji wydanej przez organizatora, w terminie 30 dni od złożenia takiego wniosku.

8. Wpłat gotówkowych należy dokonywać w kasie Biura CAW, ul. Katedralna 7 we Wrocławiu, otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Wpłat przelewem dokonujemy na podane konto bankowe: Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K. PKO BP S 36 1020 5226 0000 6102 0505 5118 (Tytuł wpłaty: WAS 2018, imię i nazwisko, data turnusu).

9. Uczestnik turnusu akceptując niniejszy regulamin oświadcza jednocześnie, że stan jego zdrowia oraz istniejące schorzenia pozwalają mu na udział w „Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów – Łeba 2018”, organizowanej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji w tym odszkodowawczych do organizatora za wszelkie problemy zdrowotne nie zależne od organizatora, mogące pojawić się w trakcie WAS. Uczestnik oświadcza ponadto, że w WAS bierze udział na własną odpowiedzialność.

  

§ 3 POBYT W OŚRODKU

 

1. Od uczestników WAS oczekuje się w trakcie trwania turnusu zachowania zgodnego z etyką Kościoła Katolickiego.

2. Pokoje 2 osobowe będą rezerwowane wyłącznie dla małżeństw.

3. Na terenie Ośrodka im. Jana Pawła II w Łebie całkowicie zabronione jest spożywanie alkoholu.

4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od godz. 22.00 do godz. 6.00.

5. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu może spowodować brakiem kwalifikacji do udziału w kolejnych edycjach Akcji WAS.

6. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu w trakcie trwania turnusu, CAW zastrzega sobie prawo wydalenia z niego uczestnika bez zwrotu kosztów pobytu oraz powrotu.

 

Dostępne turnusy w Ośrodku Jana Pawła II (50 – osobowe):

  • 03.06 – 13.06. 2018 r.                      cena: 850 zł
  • 28.09 – 08.10. 2018 r.                      cena: 800 zł
  • 07.10 – 17.10. 2018 r.                      cena: 700 zł
  • 16.10 – 26.10. 2018 r.                      cena: 700 zł

Dostępne turnusy w Domu Świętej Jadwigi (16- osobowe):

  • 19.05 – 29.05. 2018 r.                      cena: 900 zł
  • 28.05 – 07.06. 2018 r.                      cena: 950 zł
  • 03.07 – 13.07. 2018 r.                      cena: 1100 zł

Koordynator tel. kom. 664-456-585

UWAGA WOLNE MIEJSCA  NA TURNUSACH :

30.06.2018 – 10.07.2018 cena 900 zł

01.09.2018 – 11.09.2018 cena 850 zł

Koordynator Robert Jadwiszczak tel. kom. 662-217-292

W cenie turnusu:

– 9 dniowy pobyt w ośrodku Caritas Archidiecezji Wrocławskiej im Jana Pawła II – 9 noclegów

– wyżywienie – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad dwudaniowy i kolacja)

– Przejazd autokarem do Łeby i z powrotem

– możliwość korzystania z rowerów, kijki do nordic walking, leżaki, parawany na plażę.

– ubezpieczenie NNW

 

Wyjazd:  zbiórka o godz. 22.30 na pl. Św. Marcina –  przejazd nocą, przewidywany przyjazd do Łeby  ok godz. 7.00.- 8.00 pierwszym posiłkiem jest obiad!

Powrót: wyjazd z Łeby ostatniego dnia turnusu po śniadaniu  między godz. 8.00-9.00 powrót między godz. 17.00-18.00 na pl. Św. Marcina we Wrocławiu


Wpłat gotówkowych należy dokonywać w kasie Biura CAW, ul. Katedralna 7 we Wrocławiu, otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.
Wpłat przelewem dokonujemy na podane konto bankowe:
Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K. PKO BP SA
36 1020 5226 0000 6102 0505 5118
(Tytuł wpłaty: WAS 2018, imię i nazwisko, data turnusu).

Serdecznie zapraszamy Seniorów, członków Parafialnych Zespołów Caritas oraz grup przyparafialnych a także inne chętne osoby do skorzystania z przygotowanej przez nas atrakcyjnej oferty wypoczynku w naszym w Łebie.

Seniorzy wypoczywają w Łebie – nadmorskiej miejscowości znanej z ruchomych wydm i szczególnego mikroklimatu, w Ośrodku Rekolekcyjno-Wypoczynkowym im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

W ośrodku znajdują się pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, kaplica, świetlica z dużym telewizorem, jadalnia oraz aneksy kuchenne.

Wyjazd z nami nad morze, to świetna okazja nie tylko do oderwania się od codzienności, do wzmocnienia sił fizycznych i duchowych, ale też do nawiązania ciekawych znajomości i odkrycia nowych przestrzeni osobistego zaangażowania.

Ośrodek Wypoczynkowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest doskonale zlokalizowany – w samym centrum Łeby, 800 m od morza, 150 m od Dworca Kolejowego.


ŁEBA to niewielkie miasteczko położone nad Morzem Bałtyckim, między jeziorami  Łebsko i Sarbsko, pośród lasów sosnowych. W sąsiedztwie światowy rezerwat biosfery – Słowiński Park Narodowy, a w nim unikatowe w skali Europy ruchome wydmy zwane Białymi Górami. Rejon ten jest jednym z najczystszych ekologicznie rejonów Polski. Tutejszy mikroklimat charakteryzuje się dużą zwartością jodu i soli w powietrzu, dobrym nasłonecznieniem i znaczną dynamiką zmian w powietrzu. Malownicze okolice oraz szlaki rowerowe i piesze sprzyjają organizowaniu wycieczek i spacerów. Z licznych atrakcji tego miejsca można wymienić wycieczki wodnym tramwajem do ruchomych wydm i wyrzutni rakiet, rejsy wycieczkowe po morzu, dwie latarnie morskie, Ogród Ornitologiczny, Miasteczko Western City, Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach, Muzeum Motyli, Park Jan Pawła II i inne ciekawe miejsca. Łeba to port rybacki i jachtowy.

Wspaniałe plaże otoczone wydmami zapewniają świetny wypoczynek, a szczególny mikroklimat poprawia samopoczucie.