Rozmowa o Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom w Echo 24 prowadził Łukasz Kocur.

Środki z akcji przeznaczane są na różnorodną pomoc charytatywną zarówno Caritas Diecezjalnej jak i parafialnych grup charytatywnych. Dzięki nim dzieci z niezamożnych i potrzebujących rodzin mogą wyjechać na wakacje i ferie. W ubiegłym roku Caritas rozprowadziła w Polsce blisko 2 700 000 świec.

W tym roku 10 groszy z każdej rozprowadzonej świecy trafi do potrzebujących dzieci z Ameryki Południowej. Środki zostaną przeznaczone na dożywianie, ośrodki dziecięce i młodzieżowe oraz stypendia dla małych mieszkańców Ameryki Południowej żyjących w favelach i slumsach. Chcemy także wesprzeć placówki polskich misjonarzy działających na tym kontynencie oraz projekty mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Wesprzyj akcję: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom