Uczniowie ponad 20 szkół współpracujących z Hospicjum Domowym Caritas Archidiecezji Wrocławskiej szczelnie wypełnili salę Rycerską w Oławie podczas otwarcia IX edycji Oławskich Pól Nadziei.

 

Reprezentanci ponad dwudziestu szkół z Oławy i Okolic wzięły udział uroczystości otwarcia Pól Nadziei w Oławie. Inauguracja przypomina o podopiecznych hospicjum i ich potrzebach, które udaje się zaspokoić dzięki środkom pozyskany w ramach akcji. Tak liczna reprezentacja uczniowska jest świadectwem prężnego działania personelu i wolontariuszy Hospicjum odwiedzających szkolne placówki z warsztatami hospicyjnymi.  Wdzięczność za tę część działalności wyraził doktor Adam Dziadura, który 9 lat temu inaugurował pierwsze oławskie Pola Nadziei. – Pola Nadziei maja dwa aspekty, jeden jest materialny i dotyczy pozyskania środków na działalności i opiekę nad pacjentami, drugi to misja edukacyjna. Pracownicy i wolontariusze odwiedzają szkoły i prowadzą z uczniami warsztaty, podczas których rozmawiają cierpieniu, chorobie i umieraniu. Uczą też czynności praktycznych związanych z opieką nad chorymi. Sami uczniowie wykazują się wielką dojrzałością i podczas zajęć bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi zdawałoby się trudnych dla młodych osób tematów.

Wioletta Suseł, kierownik medycznych Caritas Archidiecezji wrocławskiej opowiedziała o sprzęcie medycznym zakupionym na potrzeby hospicjum. – Koncentratory tlenu, materace przeciw odleżynowe, wózki inwalidzkie, chodziki, toalety przyłóżkowe ora opatrunki, ponieważ wielu naszych pacjentów ma głębokie rany odleżynowe a zakup takich opatrunków nie jest refundowany, dlatego nasze pielęgniarki zawożą je do ich domów. Podobnie jest ze sprzętem, który jest użyczany pacjentom bezpłatnie.

 

Gościem specjalnym otwarcia oławskich Pól Nadziei była Renata Połomska z krakowskiego Hospicjum św. Łazarza, koordynująca akcję na poziomie ogólnopolskim. W pokazanej prezentacji przedstawiła różnorodne akcjach organizowanych w ramach Pól Nadziei w Polsce.

 

Kolejna prezentacja poświęcona była Dziecięcemu Hospicjum we Lwowie, prowadzonemu przez fundację Dajmy nadzieję, któremu zostało przekazane 20 % środków zebranych w ubiegłorocznej edycji oławskich Pól Nadziei.

 

 

Uroczystą oprawę miało zaprezentowanie tegorocznego hasła akcji. W jego tworzenie zaangażowane były szkoły. Z zaproponowanych zostało wybrane hasło opracowane przez uczniów Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach pod kierunkiem p. Anny Wiśniowieckiej:  „Każda kropla dobroci czyni morze nadziei

Koordynatorzy  wolontariatu hospicjum domowego, Marta Możejko i Sławek Graczyk następnie zaprezentowali program tegorocznych działań w ramach akcji.  – Jak każdego roku – tej jesieni również ogłaszamy konkurs dla szkół podstawowych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Będzie to konkurs plastyczny. Hasło jest tożsame z hasłem IX Pól Nadziei – „Każda kropla dobroci czyni morze nadziei” – zachęcał Sławek.

– Wszystkie prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w Termach Jakuba.  Zwycięzców wyłoni w drodze głosowania publiczność – dodała Marta.

Wiosną, żeby zamanifestować  solidarność z osobami ciężko i nieuleczalnie chorymi uczniowie spotkają się na Marszu Żonkilowym, natomiast wolontariusze i pracownicy hospicjum pojawią się na warsztatach w szkołach. W ich trakcie rozmawiają z dziećmi i młodzieżą o chorobie, cierpieniu, opiece nad pacjentem   nieuleczalnie chorym, rodzaju i sposobie działania Hospicjów oraz roli  wolontariuszy.

Na zakończenie uroczystości uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gaci, zaprezentowali występ  przygotowany pod kierunkiem p. Miry Dziadury.

Ostatnim punktem było sadzenie żonkilowych Pól nadziei. W sadzenia cebulek na
rabatce żonkilowej na skwerze Jana Pawła II brali udział zaproszeni goście  i dzieci ze szkół współpracujących z hospicjum.