Serdecznie zapraszamy na XII Dolnośląski Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Józefa Kupnego, który odbędzie się 26 października br. o godz. 10.00 na terenie hali sportowej w Dobroszycach przy ul. Parkowej.

Te wyjątkowe zawody sportowe współorganizowane są przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wraz z Klubem Olimpiad Specjalnych Radośni – Dobroszyce dla osób z niepełnosprawnością intelektualną posiadających równocześnie znacząco obniżony poziom sprawności fizycznej.

Do Dobroszyc ma przyjechać ponad 120 specjalnych sportowców, 70 trenerów oraz 50 wolontariuszy z terenu całego Dolnego Śląska. W tym programie nie ma współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami, każdy zawodnik za swój wysiłek nagrodzony jest złotym medalem.

Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych (MATP – Motor Activities Training Program) to program rehabilitacyjno-treningowy wykorzystujący wartości płynące z systematycznej i konsekwentnej pracy terapeutycznej dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych, u których z niepełnosprawnością intelektualną współistnieją zaburzenia aparatu ruchu lub zaburzenia sensoryczne, jak również nie mają one możliwości zrozumienie oraz przestrzegania zasad współzawodnictwa i przepisów sportowych.

Instytucjami wspierającymi są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Powiat Oleśniski, Gmina Dobroszyce.

Liczymy na obecność Państwa w Dobroszycach na tych szczególnych zawodach sportowych pełnych radości uczestników i niezapomnianych przeżyć.